Wakizasi

Széles hatásspektrumú piretroid típusú rovarölőszer.
Előnyös jellemzői a gyakorlat számára:
• 34 növénykultúrában alkalmazható
• 23 kártevő ill. kártevő csoport ellen engedélyezett
• méhkímélő technológia
• emulzióképző granulátum (EG)
• 50 g/kg lambda -cihalotrin
• taglózó hatás
• 0,15 – 0,4 kg/hadózisban

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a gabonapoloskák elleni permetezést az imágók táblára történő betelepedése, ill. a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A védekezés szükségességéről az egyedszámok felmérése alapján lehet dönteni.
Kukoricában a kukoricamoly és a bagolylepkék rajzását alapul véve a fiatal lárvák megjelenésekor célszerű kijuttatni a készítményt. A kártevő rajzását fénycsapda segítségével lehet nyomon követni. A kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni. Ha a nővirágzás még nem haladta meg az 50 %-ot és egyidejűleg a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása már észlelhető a táblában, célszerű haladéktalanul megkezdeni a védekezést. Mivel a készítmény nem hosszú hatástartamú, az imágórajzás erősségétől függően ismételt védekezés(ek)re lehet szükség, más hatásmechanizmusú készítményekkel.
Napraforgóban károsító levéltetvek ellen az első kolóniák megjelenésekor indokolt védekezni. A környező kultúrákból betelepedő mezei poloskák elleni védekezés szükségességéről növényvizsgálat alapján lehet dönteni.
Őszi káposztarepcében repcedarázs esetében a fiatal lárvák ellen kell időzíteni a védekezést
(szikleveles – néhány lombleveles állapot). A permetezést repceszár-ormányosok, repce-fénybogarak és repcebecő-ormányosok ellen a kártevők táblára történő betelepedése idején a bogarak egyedszámának folyamatos megfigyelése alapján kell elvégezni.
Cukorrépában a barkó, a bolhák és a levéltetvek betelepedése idején, az első kártételek észlelésekor célszerű kijuttatni a készítményt. A bagolylepkék lárvái ellen a permetezést a lárvakelés időszakára időzítve ajánlott elvégezni.
Előírt növényvédelmi technológia:
Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Almatermésűekben sodrómolyok ellen a védekezést hajtásvizsgálat alapján, az áttelelő lárvák
károsításának kezdetén kell végrehajtani. Almamoly és aknázómolyok ellen szintén a
rajzásmegfigyelésre alapozva, a tömeges lárvakelés idején kell elvégezni a védekezést. A levéltetvek ellen a kezelést a kártevők megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása előtt kell elvégezni.
Őszibarackban a tavaszi permetezést a barackmoly áttelelő lárvái ellen a vessző- és rügyvizsgálatok alapján kell végrehajtani. A gyümölcsmolyok (keleti gyümölcsmoly, barackmoly, szilvamoly) ellen rajzásmegfigyelés alapján, a fiatal, kelő lárvákkal szemben kell védekezni.
Cseresznyében és meggyben a cseresznyelégy ellen a védekezést sárgalapos rajzásmegfigyelés alapján, az imágók megjelenésekor szükséges végrehajtani. A levéltetvek ellen a védekezést a kártevők megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása előtt kell elkezdeni.
Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezéseket szexferomon-csapdás megfigyelés alapján, a tömeges lárvakelés idején kell elvégezni. Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 kg/ha dózissal célszerű permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor. A permetlé mennyiségét az ültetvények művelésmódjától, lombfelületének nagyságától és a géptípustól függően kell megválasztani.
Fekete bodzában amerikai fehér szövőlepke ellen a permetezést a fiatal (L1-L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni. Addig kell a permetezést végrehajtani, amíg a hernyók a hernyófészekben vannak, s nem széledtek szét a lombozaton. Sodrómolyok ellen a tavaszi permetezést hajtásvizsgálat alapján, az áttelelő lárvák ellen kell végrehajtani. Levéltetvek ellen a védekezést azok megjelenését követően, a telepek kialakulása előtt célszerű elvégezni.
Káposztafélékben, valamint hajtatott és szabadföldi paprikában, paradicsomban és uborkában a bagolylepkék hernyói ellen a rajzásmegfigyelés alapján, az L1-L2 fejlődési stádiumú lárvák ellen kell védekezni. A levéltetvek ellen a permetezést a tömeges felszaporodás előtt, az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembe vételével szükséges végrehajtani. Káposztában a permetléhez tapadásfokozó szer hozzáadása indokolt.
Paradicsomban üvegházi molytetű ellen a kezelést az első kis kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni. A készítmény elsődlegesen a fiatal L1 és L2 lárvák ellen hatásos. A védekezést az imágókra és a fiatal lárvákra irányozva célszerű elvégezni. A szükséges további kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell végezni!
Borsóban a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárgatálas megfigyeléssel és
növényvizsgálattal követhető nyomon. A megfelelő tapadás érdekében a kijuttatás során nedvesítő szer használata szükséges. A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelülettől és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.
Burgonyában a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárgatálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhető nyomon.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Gyártó: NUFARM GmBH & Co. KG., Austria
Engedélyokirat
tulajdonosa:
NUFARM Hungaria Kft
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3
Engedélyszám: 04.2/472-2/2018 NÉBIH
A Wakizasi azonos a 02.5/966/2/2010 MgSzHK
számon engedélyezett Kaiso EG rovarölő szerrel.
Hatóanyag tartalom: 50 g/kg lambda-cihalotrin
emulzióképző granulátum (EG)
Forgalmazási kategória: II.
Eltarthatóság: 3 év
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: mérsékelten veszélyes
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezésgészségügyi
várakozási idő:
kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab) 21 nap,
kukorica (takarmány, csemege), burgonya, fekete bodza, cukorrépa 14 nap,
napraforgó, őszi káposztarepce 28 nap,
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), szőlő (csemege-, borszőlő), cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi, szilva 7 nap,
káposztafélék (fejes káposzta, kelkáposzta, fodros kel, kínai kel, bimbós kel, brokkoli, karfiol, karalábé), paradicsom, uborka, borsó 3 nap,
paprika 5 nap, kukorica vetőmagtermesztés előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás
Kiszerelés: 1 kg

Kultúra Károsító Kezelések
maximális
száma
Dózis
(kg/ha)
Víz
(l/ha)
Kezelés
legkésőbbi
ideje
(fenológiai
állapot
alapján)
kalászosok
(búza,
árpa,
tritikále,
rozs, zab)
levéltetvek,
vetésfehérítő
bogarak,
gabonapoloskák
1 0,15-0,2 250-400 virágzás vége
(BBCH 69)
kukorica
(takarmány),
csemegekukorica
kukoricabogár,
kukoricamoly,
bagolylepkék hernyói
1 0,25-0,3 250-400 tejesérés
(BBCH 75)
kukorica
vetőmagtermesztés
kukoricabogár,
kukoricamoly,
bagolylepkék hernyói
1 0,25-0,3 250-400 nincs korlátozás
napraforgó levéltetvek,
poloskák
1 0,15-0,2 250-400 citromérés
(BBCH 85)
őszi káposztarepce repcebecőormányos, repce-fénybogár,
levéltetvek,
repcedarázs,
repceszárormányos
1-1
őszi+tavaszi
0,15-0,2 250-400 becőképződés
(BBCH 70)
cukorrépa lisztes répabarkó,
répabolha,
bagolylepkék hernyói,
levéltetvek
1 0,2 250-400 sorzáródás vége
(BBCH 39)
almatermésűek
(alma, körte,
birs, naspolya)
almamoly,
levélaknázó molyok,
levéltetvek,
sodrómolyok
1 0,2-0,3 600-1200 piros bimbós és
fehér bimbós
(körte)
stádium kezdete
(BBCH 57)
őszibarack,
kajszi,
szilva
gyümölcsmolyok,
levéltetvek
1 0,2-0,3 600-1200 erősödő színeződés
(BBCH 83)
cseresznye,
meggy
cseresznyelégy,
levéltetvek
1 0,2-0,3 600-1200 erősödő színeződés
(BBCH 83)
szőlő
(csemege- borszőlő)
szőlőmolyok 1 0,15-0,25 600-1200 fürtzáródás
(BBCH 78)
amerikai szőlőkabóca 1 0,25 600-1200 fürtzáródás
(BBCH 78)
fekete bodza levéltetvek,
amerikai fehér medvelepke,
sodrómolyok
1 0,3 500-1500 virágzás vége
(BBCH 69)
káposztafélék
(fejes káposzta,
kelkáposzta,
fodros kel,
kínai kel, bimbós kel,
brokkoli, karfiol,
karalábé)
levéltetvek,
bagolylepkék hernyói
1 0,2-0,4 400-600 50 %-os fejméret
(BBCH 45)
paradicsom levéltetvek,
bagolylepkék hernyói,
üvegházi molytetű
1 0,2-0,4 400-800 érés kezdete
(BBCH 81)
paprika levéltetvek,
bagolylepkék hernyói
1 0,2-0,4 400-600 érés kezdete
(BBCH 81)
uborka levéltetvek,
bagolylepkék hernyói
1 0,2-0,4 400-800 termésfejlődés
kezdete
(BBCH 70)
borsó levéltetvek 1 0,15-0,2 400-600 hüvelyképződés
kezdete
(BBCH 70)
burgonya levéltetvek 1 0,15-0,2 400-600 sorzáródás vége
(BBCH 39)

A Wakizasi azonos a 02.5/966/2/2010 MgSzHK számon engedélyezett Kaiso EG rovarölő szerrel.

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg
arcvédő
védőlábbeli védőkalap
előkészítőknek +
vegyi anyag, permet (aeroszol)
ellen védő (4. típusú)
+
vegyi anyagoknak
ellenálló
(3. védelmi osztályú)
+
vegyi anyagok elleni
(3-as jelölésű)
+ +
kijuttatóknak +
vegyi anyag,
permet
(aeroszol)
ellen védő
(4. típusú)
+
vegyi anyagoknak
ellenálló
(3. védelmi osztályú)
+
veszélyes vegyi
anyag cseppek,
aeroszol/permet elleni
(3-as jelölésű)
+ +

A permet belégzésének, szájba jutásának (a légutakba történő beszívásának) megelőzésére –
előbbiek mellett – FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás: piretroid mérgezés esetén előírt szabályok szerint.
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Lépjen kapcsolatba velünk!