Trika Expert

Starter hatású talajfertőtlenítő rovarölő szer

Felhasználható kukorica és napraforgó kultúrában

Kiváló megoldás drótférgek, mocskospajor és cserebogár lárvák ellen a vetéssel egy menetben

 

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

szója – rovarkártevők

 

A granulátum adagolók beállítási segédletei az ‘Egyéb dokumentumok’ fül alatt találhatók

A termék okirata(i), és az aktuális szükséghelyzeti engedélyek elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Növényvédőszer neve: Trika Expert
Szerforma: granulátum (GR)
Hatóanyagtartalom: 4 g/kg lambda-cihalotrin (0,4 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: rovarölő szer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/1569-1/2021 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sipcam Oxon Italia S.p.A. | Via Sempione 195, 20016 Pero (Mi), Olaszország
Növényvédőszer gyártója: Sipcam Oxon Italia S.p.A. | Via Sempione 195, 20016 Pero (Mi), Olaszország
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 10 kg
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (kg/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
napraforgó bagolylepkék lárvái, pattanóbogarak lárvái, cserebogarak lárvái 10-15 1 vetéssel egy menetben (BBCH 00)
kukorica bagolylepkék lárvái, pattanóbogarak lárvái, cserebogarak lárvái 10-15 1 vetéssel egy menetben (BBCH 00)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

Napraforgóban a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő kijuttató eszközzel – a vetéssel egy menetben kell alkalmazni. A vetés során biztosítani kell a granulátumok talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott granulátumok maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.

Kukoricában a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő kijuttató eszközzel – a vetéssel egy menetben kell alkalmazni. A vetés során biztosítani kell a granulátumok talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott granulátumok maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.

 

A lambda-cihalotrin ingerület átvitelt befolyásoló, nátriumion-csatorna módosító, kontakt hatású piretroid hatóanyag, IRAC besorolása „3A” (Piretroidok, piretrinek).

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek - + - - + (FFP 1 jelzésű részecskeszűrő félálarc) -
kijuttatóknak - + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: napraforgó és kukorica kultúrákban előírás szerinti felhasználás esetén megállapítása nem szükséges

__

Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
TILOS hánytatni!

Terápia: piretroid-típusú mérgezés, tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!