Ortus 5 SC

Takácsatkák és levélatkák ellen javasolt almatermésű-, csonthéjas-, szőlő-, bogyósgyümölcsű ültetvényekben, hajtatott paradicsomban, és vetőmag kukorica esetén.

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

Szója – atka kártevők
Zöldbab – atka kártevők

 

A termék okirata(i), és az aktuális szükséghelyzeti engedélyek elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

 

Növényvédőszer neve: Ortus 5 SC
Szerforma: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Hatóanyagtartalom: 50 g/l (5,0 % m/m) fenpiroximat
Növényvédőszer rendeltetése: atakölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 18472/1995 FM | 24283/1997 FM | 2079/2004 FM | 02.5/3436/1/2008 MgSzHK | 02.5/10444/1/2010 MgSzHK | 04.2/6541/1/2012 NÉBIH | 04.2/2391/1/2013 NÉBIH | 04.2/403/1/2014 NÉBIH | 04.2/4634/2/2015 NÉBIH | 04.2/4034/2/2017 NÉBIH | 6300/1641-2/2022 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II. | III. - 200 ml, 50 ml, 5 ml-es kiszerelések esetében
Engedélyokirat tulajdonosa: Nihon Nohyaku Co. Ltd. | Kyobashi Om Building 19-8 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8386, Japán
Növényvédőszer gyártója: Nihon Nohyaku Co. Ltd. | Kyobashi Om Building 19-8 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8386, Japán
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Kiszerelő: Chemark Zrt. | Peremarton, Tel.: +36-88-455-045 // Farmmix Kft. | 4824 Szamosszeg, Nagydobosi u. 1-2. Tel.:+36-44-580-042
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 5 l, 500 ml, 200 ml, 50 ml, 5 ml
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
almatermésűek (alma, körte birs, naspolya) takácsatkák, levélatkák 0,7-1,0 400-2000 1 - lefelé hajló gyümölcsök, 70%-os gyümölcsméret (BBCH 77)
őszibarack, nektarin takácsatkák 0,7-1,0 400-2000 1 - végső gyümölcsméret (BBCH 80)
szilva takácsatkák, levélatkák 0,7-1,0 500-2000 1 - végső gyümölcsméret (BBCH 80)
szőlő szőlőlevélatka, takácsatkák 1 500-1000 1 - bogyószíneződés (BBCH 83)
paradicsom (üvegházi) takácsatkák 0,7-1,0 400-2000 1 - 30%-os érés (BBCH 83)
kukorica (vetőmag termesztés) takácsatkák 1 300-500 2 10 viaszérés (BBCH 85)
szamóca takácsatka, szamócaatka 1 400-1000 1 - hónaljrügyek képződésének a kezdete (BBCH 91)
málna, szeder takácsatka, szederatka 1 500-800 2 10 sziromhullás (BBCH 69)
málna, szeder takácsatka, szederatka 1 500-800 2 - fehérbimbós (BBCH 57)

Kiskertben alkalmazandó dózis: 10 ml/10 liter vízhez 100 m2 felületre.

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Almatermésűek, őszibarack, nektarin, szilva, szőlő, paradicsom  kultúrákban a védekezéseket a kártevő egyedszámának ismeretében, a növényállomány rendszeres vizsgálatával megvalósított megfigyelésekre alapozottan célszerű elvégezni. A kijuttatást a tömeges felszaporodás előtti időszakban, a lárvák ellen ajánlott időzíteni. A kártételi küszöbérték (5 mozgó egyed/levél) elérésekor indokolt a permetezés végrehajtása. A permetlé mennyiségét a kezelt növényfelület nagyságától függően kell megválasztani.
A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint): almatermésűeknél lefelé hajló gyümölcsösök, 70%-os gyümölcsméret (BBCH 77), őszibarack, nektarin és szilva esetében a végső gyümölcsméret (BBCH 80), szőlőnél bogyószíneződés (BBCH 83), üvegházi paradicsom esetében 30%-os érés (BBCH 83), az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásával.

Vetőmag előállító kukoricában károsító takácsatkák ellen a növényeken történő felszaporodásuk kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdeni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található. Szükség szerint egy alkalommal javasolt megismételni a permetezést.
Utolsó kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): viaszérés (BBCH 85).

Szamócában közönséges takácsatka ellen a permetezéseket virágzás előtt, a veszélyességi küszöbérték alakulásának ismeretében a virágzás előtti stádiumban javasolt elvégezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezést akkor kell elkezdeni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található.
Szamócaatka ellen a védekezést előrejelzés alapján egy alkalommal vagy a virágzás előtti vagy a betakarítás utáni időszakban célszerű elvégezni. A permetezés során ügyelni kell, hogy a szívlevelek permetlével megfelelően fedettek legyenek. Szamócában a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt.
A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint): hónaljrügyek képződésének a kezdete (BBCH 91).

Málnában károsító takácsatka ellen a növényeken történő felszaporodása kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdeni, ha levelenként 2-3 mozgó alak található.
A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológia állapot szerint): sziromhullás (BBCH 69).

Szederben károsító szederatka ellen az első permetezést fakadás után, a következőt bimbós állapotban vagy a virágzás kezdetén kell elvégezni.
A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológia állapot szerint): sziromhullás (BBCH 69).

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A vízi szervezetek, ill. a hasznos ízeltlábúak további védelme érdekében a biztonsági övezet megtartása mellett elsodródás csökkentő szórófej használata javasolt.

Kiskertben a kezelések maximális száma minden kultúrában: évi 1.
Kiskertben alkalmazandó dózis: 10 ml/10 liter vízhez, 100 m2 felületre.

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + + -
kijuttatóknak + + + + + -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), őszibarack, nektarin 4 nap, szilva, szőlő, málna, szeder 14 nap, paradicsom (üvegházi), szamóca 7 nap, kukorica (vetőmag-termesztés) előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.


__


Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt nő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öbligetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!