Nissorun 10 WP

Atkaölőszer kiváló tojás, lárva és nymphaölő hatással.
Takácsatka fajok ellen hatásos. Hatástartama 60-70 nap.
A ragadozó atkákat, rovarokat, méheket kíméli.

 

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

Szabadföldi görög-és sárgadinnye, cukkini, sütőtök, patisszon, uborka – atka kártevők
Szója – atka kártevők
Cukorrépa – atka kártevők

 

A termék okirata(i), és az aktuális szükséghelyzeti engedélyek elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Nissorun 10 WP
Szerforma: nedvesíthető por (WP)
Hatóanyagtartalom: 100 g/kg hexitiazox (10 m/m%)
Növényvédőszer rendeltetése: atkaölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/8677-2/2015 NÉBIH
Forgalmazási kategória: III.
Engedélyokirat tulajdonosa: Nisso Chemical Europe GmbH | D-40212 Düsseldorf, Berliner Allee 42. Németország
Növényvédőszer gyártója: Schirm GmbH | D-39218 Schönebeck, Geschwister-Scholl-Str. 127, Németország
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Kiszerelő: Chemark Zrt. | Peremarton Gyártelep, Tel.: +36-88-455-045
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 4 év
Kiszerelés: 5 kg, 500 g, 100 g, 20 g
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (kg/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) közönséges takácsatka, piros gyümölcsfa-takácsatka 0,5 500-1700 1 - virágrügy-duzzadás, érés kezdete (BBCH 51-BBCH 81)
szőlő (bor- és csemege) közönséges takácsatka, piros gyümölcsfa-takácsatka 0,4-0,5 400-1000 2 30 ötleveles állapot - borsó nagysűgú bogyók (BBCH 15-BBCH 75)
apróuborka (szabadföldi) közönséges takácsatka 0,3 300-1000 2 7 négyleveles állapot - teljes érés (BBCH 14-BBCH 89)
kígyóuborka, tök, sütőtök, görögdinnye, sárgadinnye (növényházi, hajtatott) közönséges takácsatka 0,8 600-1600 1 - négyleveles állapot - teljes érés (BBCH 14-BBCH 89)
paprika (növényházi, hajtatott) közönséges takácsatka 0,8 600-2500 1 - négyleveles állapot - teljes érés (BBCH 14-BBCH 89)
paradicsom, tojásgyümölcs (növényházi, hajtatott) közönséges takácsatka 1 600-2500 1 - négyleveles állapot - teljes érés (BBCH 14-BBCH 89)
bogyós gyümölcsűek (málna, szeder, köszméte, ribiszke, josta, fekete bodza, gyepűrózsa) takácsatka fajok 1 500-1000 1 - betakarítás után (BBCH 90)
szamóca (növényházi, szabadföldi) takácsatka fajok 0,3-0,8 300-2000 1 - négyleveles állapot (BBCH 14), betakarítás után (BBCH 90)
komló takácsatka fajok 1,5 700-3300 1 - levélrügy-duzzadás - kifejlődött virágzat (BBCH 01 - BBCH 59)
díszfák, díszcserjék, közterületi díszfák, díszcserjék takácsatka fajok 0,5 600-1500 1 - -
dísznövények (növényházi, szabadföldi) takácsatka fajok 0,5 300-1600 1 - -

Házi-kerti felhasználás dózisa: 4-8 g készítmény/10 l víz

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

Almatermésű (alma, körte, birs, naspolya) kultúrákban valamint bor- és csemegeszőlőben a védekezéseket az előrejelzésre alapozva, téli tojásszámlálás alapján, elsősorban a takácsatkák áttelelő tojásai ellen kell elvégezni, a tojáskeléshez minél közelebbi időpontban. A vegetációban végzett permetezéskor célszerű a mozgó alakokat ölő kombinációs partnerrel együtt kijuttatni a készítményt. A felhasznált permetlé mennyiségét az ültetvény művelésmódjától, a lombkorona sűrűségétől és az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani (500-1700 l/ha).

Szabadföldi apróuborkában a védekezést a takácsatkák tömeges tojásrakásakor kell elvégezni. Évente maximálisan kétszeri kezelés ajánlott. A második kezeléskor elegendő lehet csak az új fejlődésű növényi részek permetezése, amit előzetes atkavizsgálattal kell megállapítani.

Hajtatott kígyóuborkában, tökben, sütőtökben, görög- és sárgadinnyében egy termesztési ciklus során egy alkalommal a takácsatkák tömeges tojásrakása időszakában célszerű a védekezést elvégezni.

Hajtatott paprikában, paradicsomban és tojásgyümölcsben egy termesztési ciklus során egy alkalommal a takácsatkák tömeges tojásrakása időszakában javasolt a védekezést elvégezni.

Bogyós gyümölcsű kultúrákban (málna, szeder, köszméte, ribiszke, josta, fekete bodza, gyepűrózsa) a permetezést a betakarítás után kell elvégezni.

Szamócában a szer egy vegetációs időszak alatt egyszer juttatható ki. A védekezést a takácsatkák tömeges tojásrakásakor célszerű elvégezni, amit előzetes növényvizsgálattal kell megállapítani. Erős fertőzés esetén a legnagyobb dózissal célszerű a védekezést végrehajtani.

Komlóban a védekezést a takácsatkák tömeges tojásrakásakor kell elvégezni.

Dísznövényekben a védekezést a takácsatkák felszaporodásának kezdetén szükséges elvégezni.

Díszfákon és díszcserjéken, valamint közterületi díszfákon és díszcserjéken piros gyümölcsfa-takácsatka ellen a lárvakelést megelőzően kell védekezni, ha a téli tojások mortalitása alacsony és a vesszők, gallyak 30 %-a életképes tojással fertőzött. Erősebb tavaszi kártétel esetén célszerű a mozgó alakok ellen engedélyezett atkaölő szerrel kombinációban kijuttatni. Közönséges takácsatka és más takácsatka-fajok ellen a kezelést a tömeges tojásrakás időszakában célszerű elvégezni, amit előzetes növényvizsgálattal kell megállapítani.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A készítmény felhasználása szerrotációban javasolt a rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében.

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.

A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására.

Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.

A hexitiazox hatóanyag az IRAC 10A atkanövekedést (fejlődést) gátlók csoportjába tartozik. Kontakt hatással rendelkező (nem felszívódó) gyomor méreg, melynek az atkák tojásaira, lárváira és nimfáira van ölő hatása, viszont a kifejlett, ivarérett egyedekre nem hat.

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + - - + -
kijuttatóknak + + - - + -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) 28 nap, szőlő (bor-, csemege-) 21 nap, apróuborka (szabadföldi), kígyóuborka, tök, sütőtök görögdinnye, sárgadinnye (növényházi, hajtatott),paprika, paradicsom, tojásgyümölcs (növényházi, hajtatott), szamóca (növényházi, szabadföldi) 3 nap, komló 28 nap, bogyós gyümölcsűek (málna, szeder, köszméte, ribiszke, josta, fekete bodza, gyepűrózsa) előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.


__


Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakitani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!