Mimic

Rovarölő szer kukoricamoly ellen

 A lárva a hatóanyagot elfogyasztva 24 órán belül beszünteti a károsítást
A nem célzott ízeltlábúakra, hasznos rovarokra, méhekre és parazitákra nem veszélyes

Kiváló esőállóság jellemzi, hatástartama 14-21 nap

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Tájékoztató prospektus az ‘Egyéb dokumentumok’ fül alatt

Növényvédőszer neve: Mimic
Szerforma: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Hatóanyagtartalom: 240 g/l tebufenozid
Növényvédőszer rendeltetése: rovarölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/1313-1/2021. NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Nisso Chemical Europe GmbH | D-40212 Düsseldorf, Berliner Allee 42. Németország
Növényvédőszer gyártója: Nippon Soda Co., Ltd. | 2-1,2-chome, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165, Japán
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt utca 4., Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 5 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
kukorica (kivéve silókukorica és csemegekukorica) kukoricamoly 0,75 200-400 1 szármegnyúlástól (BBCH 30) szemfejlettségig (BBCH 79)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

 

Kukoricában a kukoricamoly elleni védekezéseket – a kukorica BBCH 30-79 fenológiai állapotában – előrejelzésre (fénycsapdás, táplálkozási csalogatóanyagos csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva a lepkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés előtt célszerű elvégezni. Megkésett kezelések esetén a készítmény biológiai hatása csökkenhet.

A szükséges permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani.

Silókukoricában és csemegekukoricában a készítmény nem használható!

 

A tebufenozid rovarfejlődést szabályozó kontakt hatású hatóanyag, mely az IRAC MoA 18 ekdizon receptor (vedlési hormon) antagonisták csoportjába tartozik.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

 

A készítmény egy vegetációs időszakban egy alkalommal használható!

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek - + - - - -
kijuttatóknak - + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Kukorica (kivéve silókukorica és csemegekukorica) 42 nap

__


Elsősegélynyújtás:
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: Specifikus antidótuma nincs.

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!