Inazuma

Széles hatásspektrumú rovarölőszer, vízoldható granulátum formában WG.
Két hatóanyag kombinációja. Egymás hatását erősítő és kiegészító, felszívódó és kontakt hatás egyben.

 

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

Kukorica és napraforgó – fiatalkori kártevők
Cukorrépa – fiatalkori kártevők
Kalászosok – vírusvektor kártevők

 

A termék okirata(i), és az aktuális szükséghelyzeti engedélyek elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Inazuma
Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Hatóanyagtartalom: 100 g/kg acetamiprid (10,53 % m/m) + 30 g/kg lambda-cihalotrin (3,16 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: rovarölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/7-1/2012. MgSzH | 04.2/9267-2/2015 NÉBIH | 04.2/3168-2/2018 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sumi Agro Europe Ltd. | Vintners’ Place, 68 Upper Thames Street, London, EC4V 3BJ, Egyesült Királyság Tel.: +44 (0) 7971 640 426
Növényvédőszer gyártója: Kwizda Agro GmbH | Werk Leobendorf B6, Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1, 2100 Leobendorf, Ausztria
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 1 kg
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (kg/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
kukorica (takarmány, siló, vetőmag) kukoricamoly, amerikai kukoricabogár 0,15-0,2 300-500 2 14 címerhányás vége (BBCH 59)
mustár repce-fénybogár, ormányosbogarak, levéltetvek 0,15-0,2 300-500 2 14 zöldbimbós állapot (BBCH 51)
repce repce-fénybogár, ormányosbogarak 0,15-0,2 250-400 2 14 zöldbimbós állapot (BBCH 51)
repce levéltetvek, repcedarázs, repcebolha 0,125-0,2 250-400 2 14 zöldbimbós állapot (BBCH 51)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Repcében és mustárban a repcebolha és repcedarázs elleni védekezést a kártevők megjelenésétől kezdve, indokolt esetben a kultúrnövény szikleveles állapotától kezdve célszerű elvégezni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességéről.  Repcében és mustárban a tavaszi időszakban repce-fénybogár, repceszár-ormányos, repce-becőormányos és levéltetvek ellen a kártevők táblára történő betelepedési időszakában, az imágó létszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni.

Kukoricában a kukoricamoly elleni védekezéseket a lepkék csúcsrajzásáig, a tojásrakás előtt kell elvégezni. A rajzás menetét fény-, ill. feromon-csapda segítségével célszerű nyomon követni. A kukoricamoly elhúzódó rajzása esetén szükséges lehet a védekezés megismétlése. A kukoricabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.  Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + - +
kijuttatóknak + + + + + (FFP2) +

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: repce, mustár 35 nap, kukorica 56 nap.

__


Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia: piretroid mérgezés-tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!