Ercole

 

Talajfertőtlenítő granulátum kukorica (takarmány, vetőmag, siló) kultúrában kukoricabogár, drótférgek elleni védekezésre

 

A granulátum adagolók beállítási segédletei az ‘Egyéb dokumentumok’ fül alatt találhatók

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Növényvédőszer neve: Ercole
Szerforma: granulátum (GR)
Hatóanyagtartalom: 4 g/kg lambda-cihalotrin (0,4 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: 04.2/3172-1/2016 NÉBIH | 6300/408-2/2019 NÉBIH
Forgalomba hozatali engedély száma: rovarölő talajfertőtlenítő szer
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sipcam Oxon Italia S.p.A. | Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Olaszország
Növényvédőszer gyártója: Sipcam Oxon Italia S.p.A. | Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Olaszország // Sipcam Inagra S.A., Olaszország
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év
Kiszerelés: 10 kg
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (kg/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
kukorica (takarmány, vetőmag, siló) kukoricabogár, drótférgek 12-15 1 vetéssel egy menetben

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Kukoricában a készítményt kukoricabogár lárva és drótférgek ellen vetéssel egy menetben a kezelni kívánt területre sorkezeléssel kell kijuttatni vetőgépre szerelt granulátum szóró berendezéssel.

A lambda-cihalotrin IRAC „3A” típusú nátriumion-csatorna módosító, kontakthatású (nem felszívódó) hatóanyag.        

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a vetés során elporlódó növényvédő talajfertőtlenítő szer elsodródását.

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + - + -
kijuttatóknak + + + - + -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Kukorica (takarmány, vetőmag, siló) előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges .

__


Elsősegélynyújtás: Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi/intézeti ellátást kell biztosítani.
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell mosni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni kell.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a szájat vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés (piretroid mérgezés)
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!