Autentic

Felszívódó, acetamiprid hatóanyagú rovarölőszer az originális gyártótól.

Felhasználható olajos növények: repce, napraforgó, mustár, olajretek kezelésére.

 

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

Kalászosok – vírusvektor kártevők
kukorica – fiatalkori kártevők
csemegekukorica – fiatalkori kártevők
napraforgó – fiatalkori kártevők
cukorrépa – fiatalkori kártevők
cirok – levéltetvek

 

A termék okirata(i), és az aktuális szükséghelyzeti engedélyek elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Autentic
Szerforma vízoldható por (SP)
Hatóanyagtartalom: 200 g/kg acetamiprid (20% m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: rovarölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/488-2/2022 NÉBIH 6300/402-2/2021 NÉBIH (Az Autentic azonos a 15904/2003. FVM számon engedélyezett Mospilan 20 SP rovarölő permetezőszerrel.)
Forgalmazási kategória: III.
Engedélyokirat tulajdonosa: Nippon Soda Co., Ltd. | 2-1,2-chome, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165, Japán
Növényvédőszer gyártója: Nippon Soda Co., Ltd.
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt utca 4., Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 2 kg, 1 kg (2*500 g, vízoldható tasakban)
Légi kijuttatás: őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben 80 l/ha permetlé felhasználásával.

Kultúra Károsító A kezelések maximális száma A kezelések között eltelt minimális idő (nap) Dózis (kg/ha) Permetlé (l/ha) Az utolsó kezelés fenolstádiuma
őszi káposztarepce repcebolha, repcedarázs, repce fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszár ormányos 2 14 0.15-0.2 300-400 (légi 80) virágzás (BBCH 67)
mustár, olajretek repcebolha, repcedarázs, repce fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszár ormányos 2 14 0.15-0.2 300-400 (légi 80) virágzás (BBCH 67)
napraforgó levéltetvek 1 - 0.15-0.2 300-400 szármegnyúlás végétől a virágzat elkülönüléséig (BBCH 40-53)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben a védekezés szükségességéről a repcefénybogarak és az ormányosok egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repce- Fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. Ismétlődő betelepedés esetén 14 nap múlva a permetezés megismételhető. A permetezést 300-400 l/ha vízmennyiséggel célszerű elvégezni. Javasolt a permetlébe nedvesítő szert adagolni. A repce-fénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos) ellen is hatásosak. Repcedarázs esetében a fiatal lárvák, míg a repcebolha esetében a betelepülő imágók ellen kell a permetezéseket időzíteni, a növény szikleveles – néhány lombleveles állapotában. A kártevők nagyobb egyedszáma esetén a nagyobb dózist kell használni. A repce virágzása idején, illetve, ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében más virágzó kultúra található, a szer 0,15-0,2 kg/ha dózisban nappali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem veszélyes. A kijuttatást légi úton, 80 liter/ha permetlé mennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.

Napraforgóban károsító levéltetvek ellen a szármegnyúlás végétől (BBCH 40) a virágzat elkülönüléséig (BBCH 53) terjedő időszakban védekezhetünk. A védekezést az első kis kolóniák megjelenésekor indokolt elvégezni. A levéltetű-betelepedés ideje a lombozat rendszeres vizuális megfigyelésével, valamint sárgatállal vagy ragadós sárgalappal végzett csapdázással állapítható meg. A szükséges permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani.

 

 

Légi kijuttatás: őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben 80 l/ha permetlé felhasználásával.

 

 

A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

 

Az acetamiprid nikotin acetilkolin receptor serkentő neonikotinoid (IRAC Mode of Action Classification: 4A), felszívódó hatásmechanizmusú rovarölő szer hatóanyag.

 

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + + (FFP3) +
kijuttatóknak + + + + + (FFP3) +

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: őszi káposztarepce, mustár, olajretek 56 nap, napraforgó kultúrában előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nem szükséges.

__


Elsősegélynyújtás: Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Terápia: Tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: Specifikus antidótuma nincs.

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!