Novagib

Növekedés szabályozó szer.

Golden típusú almafajták parásodásának csökkentésére, terméshasadás megelőzésére és a gyümölcsméret növelésére.

Gyártó: Schirm GmbH Mecklenburger Str. 233 D-23568 Lübeck
Hatóanyag gyártó: Jiangxi New Reyphon Biochemicals Co. Ltd. (Kína)
Engedélyszám: 04.2/1531-2/2011.MgSzH, 04.2/1760-1/2014 NÉBIH
Hatóanyag tartalom: gibberellinek (GA 4/7) 10 g/l, (0,96 % m/m),
vízoldható folyékony készítmény (SL)
Forgalmazási kategória: III.
Eltarthatóság: 2 év
Kiszerelés: 1 ltr
Vizi szervezetekre: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Rendeltetésszerű felhasználás mellett külön előírt munkaegészségügyi (MVI) és kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő (ÉVI) betartása nem kötelező
Orális LD50: > 5000 mg/kg
Egyéb veszélyességi tudnivaló: lásd Biztonságtechnikai adatlap (MSDS), Engedélyezett növényvédő szerek, termésnövelő anyagok c. kiadvány

kultúra károsító kezelések max. száma két kezelés közti idő (nap) szer (l/ha) víz (l/ha) az utolsó kezelés fenostádiuma
Alma növekedés szabályozó permetező szer, almában parásodás csökkentésére 4 7 0,5 600-1.000 50 %-os gyümölcsméret

Környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen! (219/2004 (VII.21.) és a 123/1997. (VII.18.) Korm. Rend. alapján)

Előírt növényvédelmi technológia

Alma ültetvényekben az arra érzékeny fajták (pl. Golden) parásodásának csökkentésére, a termések hasadásának megelőzésére (pl. Gala-típus) a gyümölcsök méretének növelésére 0,5 l/ha dózisban, sziromhullás időszakától (BBCH 67) kezdődően maximum 4 alkalommal, 7-10 napos permetezési forduló betartásával célszerű alkalmazni a készítményt. A kezeléseket légporlasztásos permetezőgéppel, 600-1000 l/ha permetlémennyiséggel javasolt elvégezni. A kijuttatás során törekedni kell, hogy a permetlé a lombozat belsejében is megfelelő borítottságot érjen el..

Házi kerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása: 10 liter permetléhez / 5 ml szer.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Munkaegészségügyi óvórendszabályok

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: előírás szerinti felhasználás estén nem szükséges.

A FINE Agrochemicals Ltd gyártó javaslatai

Termékinformáció:
A NOVAGIB gibberelin GA4 savat tartalmaz, olyan növekedés szabályozó anyag, mely a természetes almatermésűekből nyerhető ki. A NOVAGIB dózisa 0,25-0,5 l/ha, a kezelést a sziromhullás után kezdve és 10 napos időközönként három alkalommal kezelve. Ha a parásodás veszélye fokozott, javasolt a magasabb dózisban kezelni. A kedvezőbb hatás a magasabb dózisú kezeléssel fokozódik.

 • Parásodás elleni kezelés:
  A NOVAGIB alkalmazásával a fejlődő gyümölcs minősége és piacossága számottevően javul, a betakaritott gyümölcs héja parásodástól mentes, hibátlan, tetszetős lesz. Ez a hatás a fejlődő gyümölcshéj bőrszövetében okozott kedvező változásoknak köszönhető.
 • Következő kezelés:
  A NOVAGIB kezelés után hat hónap múlva kezeljünk hasonló növekedés szabályozóval. A kezelt területen a NOVAGIB csökkentheti a következő évi virágzatok számát. Kezelés előtt konzultáljon szakemberrel. A megbontott csomagolást az évben fel kell használni.
 • Kezelés és a keverések végrehajtása:
  Folyamatos keverés mellett a permetező tankját töltsük meg a szükséges víz felével, adjuk hozzá a kimért NOVAGIB anyagot, töltsük fel a tankot a maradék vízzel és a keverést folytassuk a kijuttatás idejéig. A szükséges vizmennyiség az ültetvény művelésmódjától és a fák méretétől függően eltérő lehet, 200-1000 l/ha között. A párás időben végzett permetezés javíthatja a NOVAGIB hatékonyságát. Soha ne hagyja a megkevert permetlevet a tankban hosszabb időre.
 • Termékgarancia, a gyártó felelőssége, szavatosság:
  FINE Agrochemicals gyár garantálja, hogy a termék a cimkén leirt összetételnek és minőségi előirásnak megfelel. A FINE elutasít minden olyan garanciális felelősséget, mely a termék nem megfelelő tárolásából, alkalmazásából, kijuttatásából keletkezett.
  A FINE gyár és a forgalmazó által előre nem látható számos probléma, mely a termék alkalmazásánál felléphet. Igy a növényi sérülések, a rossz kijuttatás, és bármi beazonosithatatlan körülmény, eltérő meteorológiai helyzet, a növény állapota, a helytelen alkalmazás, az előirástól való eltérés okozhat. Éppen ezért az ebből eredő következményekért a vásárlót / felhasználót terheli a felelősség. A Gyártó a termék forgalmi értékéig vállal felelősséget, és ingyenes csere terméket garantál. A felhasználó a vásárlással a fenti körülményeket elfogadja.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok. Egyéni védőfelszerelés Előkészítőknek és kijuttatóknak: Előírás szerinti felhasználás estén nem szükséges.

Rendeltetésszerű felhasználás mellett külön előírt munkaegészségügyi (MVI) és kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő (ÉVI) és megengedett szermaradék határérték betartása nem kötelező.
Javasolt munkavédelmi eszközök: gumikesztyű
Intézkedés baleset esetén: A szer belégzését követően a sérültet friss levegőre kell vinni és orvosi segítség szükséges. Szembe jutás esetén a sérült szemét legalább 10 percig bő vízzel kell kiöblíteni. Bőrrel való érintkezéskor a szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni és az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal kell lemosni. Lenyelés esetén a sérültet hánytatni kell és orvosi ellátás szükséges. A termék kezelési címkéjét az orvosnak meg kell mutatni.

Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!