Kudos

alma hajtásnövekedésének szabályozása

csúcsrügy fejlődés szabályozása

termőegyensúly fenntartás

termés átmérő növelés

csökkenő nyári zöldmunka szükséglet

fényjárta lombozat, jobb színeződés

kiváló oldódás, egyszerű használat

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Készítmény neve: Kudos
Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Hatóanyagtartalom: prohexadion-kalcium 100 g/kg (10 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: növekedésszabályozó permetező szer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/1541-2/2018 NÉBIH
Forgalmazási kategória: III.
Engedélyokirat tulajdonosa: Fine Agrochemicals Ltd. | Hill End House Whittington, Worcester WR5 2 RQ, Egyesült Királyság
Növényvédőszer gyártója: Fine Agrochemicals Ltd. | Hill End House Whittington, Worcester WR5 2 RQ, Egyesült Királyság
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év
Kiszerelés: 2,5 kg
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Felhasználás célja dózis (kg/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
alma növekedés szabályozás 1,25 300-1000 2 21 hajtásnövekedés kezdete: hajtáscsúcsok megjelenése (BBCH 31)~50%-os gyümölcsméret, 4-5 cm-es átmérő (BBCH 75)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

Almában az első kezelést hajtásnövekedés kezdetekor, a hajtáscsúcsok megjelenésekor (BBCH 31) kell elvégezni, a második kezelést 50 %-os gyümölcsméretig, 4-5 cm-es gyümölcs átmérőig (BBCH 75) kell elvégezni, osztott kezelés formájában kétszeri kijuttatással 1,25 + 1,25 kg/ha mennyiségben alkalmazva.

 

 

Korábbi kezelésekkel jobb hatás érhető el, ezért javasolt az első kezelést akkora időzíteni, amikor az új hajtások hossza 2-5 cm között van.
A készítmény alkalmazása elsősorban jó tápanyag- és vízellátottságú területen, erős növényállományban indokolt.
A kedvezőtlen időjárási hatások következtében sérült, szárazság vagy fagy miatt kárt szenvedett, illetve károsítók által legyengült növényeket a készítménnyel nem szabad kezelni.

 

A KUDOS növekedésszabályozó permetezőszer egy vegetációs időszakban összesen legfeljebb 2,5 kg/ha dózisban lehet kijuttatni!

 

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek - + - - - -
kijuttatóknak - + (zárt, túlnyomásos kabinkban nem szükséges) - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: alma kultúrában 55 nap

__

Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!