Exilis

 

 

Növekedés szabályozó permetező szer almában és körtében termés ritkításra és gyümölcsméret növelésére.

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Készítmény neve: Exilis
Szerforma: vízoldható folyékony készítmény (SL)
Hatóanyagtartalom: 20 g/l 6-benzyl-adenin ( 6-BA) (1,9 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: növekedés szabályozó permetező szer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/2772-2/2013 NEBIH | 04.2/1761-1/2014 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Fine Agrochemicals Ltd. |Hill End House Whittington, Worcester WR5 2 RQ, Egyesült Királyság
Növényvédőszer gyártója: Schirm GmbH | Mecklenburger Str. 229 D-23568 Lübeck, Németország
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év
Kiszerelés: 1 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Felhasználás célja dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
alma, körte gyümölcsritkítás, növekedés szabályozás 5,0-7,5 500-1000 BBCH 71 (5-10 mm-es gyümölcskezdemények)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

 

A készítményt termő alma– és körtefák gyümölcsritkítása, termésminőségének és piacosságának javítása érdekében juttatandó ki. A permetezést a gyümölcskezdemény 5-10 mm-es nagyság elérésekor kell elvégezni, 5 – 7,5 l/ha dózisban, 1000 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. A készítményt sziromhullás után kell kijuttatni.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

Gyártói információ:

 

Az Exilis 6-benzinadenin tartalmú alma és körte ültetvényekben alkalmazható növekedés szabályozó permetező szer a termés ritkítására és a gyümölcsméret növelésére. Az Exilis alkalmazható egyedül, vagy más sziromhullás után alkalmazható termésritkító készítménnyel váltakozva.

Az Exilis hatékonyságát számos tényező befolyásolja: az ültetvény kondíciója, a virágzás intenzitása, a megporzás és a klimatikus viszonyok. A kezelés hatékonyságát különösen javítja a kezeléskori és azt követő magas hőmérséklet. A kezelést a vegetáció aktív növekedési szakaszában kell elvégezni, amikor a hőmérséklet a 15 oC-ot meghaladja mind a kezelés időpontjában, mind a kezelés utáni napokban. A kezeléskori magas relatív páratartalom elősegíti a termék felszívódását, és javítja a hatékonyságot.

Kezelések végrehajtása

A kezeléseket kalibrált permetezőgéppel kell végezni, hogy biztosítsuk a levélfelület és a fejlődő gyümölcs egyenletes, megfolyás-mentes borítottságát. A permetlé mennyiségét a fák méretéhez és sűrűségéhez igazítsuk. A permetlé mintegy 80 %-át a fák felső kétharmad részére irányítsuk. Az Exilis kezelést követő 6 órán belüli eső csökkenti a hatékonyságot. Eső után a kezeléssel meg kell várni, míg a levél-és gyümölcsfelület teljesen száraz, cseppmentes lesz. A kezelés termésritkító hatása 2 – 3 héten belül jelentkezik. Az Exilis alkalmazása, mint virágzás utáni termésritkító szer, növeli a gyümölcsméretet, és elősegíti a következő évi virágzást. A kezeléseket a vegetáció intenzív növekedési fázisában kell végrehajtani, amikor a gyümölcsátmérő 7 – 15 mm között van. A permetlé mennyiséget a fák méretéhez a gyümölcs és levélborítottsághoz igazítsuk. A kezelések időpontját úgy kell megválasztani, hogy a napi maximum hőmérséklet meghaladja a 15oC-ot. A kezelést követő 3 – 5 napon a 15oC-ot meghaladó átlaghőmérséklet kedvezően befolyásolja a termésritkító hatást. A 28oC-ot meghaladó hőmérséklet túlzott termésritkítást eredményez. Ne alkalmazzák az Exilist 15oC alatt.

Permetlé előkészítés

Adjuk a megfelelő mennyiségű Exilis-t a félig töltött permetezőgép tankjába, folyamatos keverés mellett. Töltsük fel a tankot a kívánt térfogatra, a keverést a permetezés alatt is folytatva. A permetlevet 24 órán belül el kell használni.

 

A készítmény kijuttatásakor törekedni kell arra, hogy a permetlé a lombozat belsejében is megfelelő borítottságot érjen el. Az alacsonyabb dózist 2 m-es koronamagasság esetén javasolt alkalmazni, nagyobb korona magasság estén a magasabb dózist kell alkalmazni.

 

Az Exilis nem keverhető más növényi regulátorral, növényvédő szerrel, műtrágyával.

Ne alkalmazza az Exilist a teljes virágzást követő 30 napon túl.

A kezelést követő 90 napon belül a kezelt terméket betakarítani tilos!

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + - - - -
kijuttatóknak + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) + - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: almában, körtében 90 nap

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!