Biosild Duo

Vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)

– felszívódó és mélyhatású hatóanyagot tartalmaz
– egyedi hatóanyag kombináció a hazai piacon
– a maggal terjedő és a talajból fertőző kórokozók ellen hatékonyan védi a
kalászosok vetőmagját
– több egyéb kórokozó ellen – pl. hálózatos levélfoltosság, alternária,
aszpergilusz, szeptóriás csírabetegség, barna levélfoltosság,
rinhospóriumos levélfoltosság – is védi a kelő, fiatal növényeket
– kitűnő tapadási, színezési és átfolyási tulajdonságok jellemzik
– minden AKG programban korlátozás nélkül használható

Engedély tulajdonos: BASF S.E. D-67056 Ludwigshafen, Németország Carl-Bosch-Str. 38. Telefon: +49 180 2273-112
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselete,
vagy címkéért felelős :
BASF Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98. Tel: +36 1 250 9700
Növényvédőszer gyártója: BASF S.E. D-67056 Ludwigshafen, Németország Carl-Bosch-Str. 38.
Telefon: +49 180 2273-112
Forgalmazó: Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt utca 4.
Telefonszám: +36 1 214 6441
Engedélyokirat száma: NÉBIH 6300/19707-3/2019
A Biosild Duo azonos a 02.5/1351/1/2009 MgSzHK számon engedélyezett
Kinto Duo gombaölő csávázószerrel.
Hatóanyagtartalom: 60 g/l (5,5 m/m%) prokloráz rézklorid komplex és 20 g/l 1,8 m/m%) tritikonazol
Vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
Forgalmazási kategória:: I.
Eltarhatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Vizi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges. Tilos a csávázott terméket élelmezési, takarmányozási célra felhasználni.
Kiszerelés: változatos kiszerelésben, figyelje árjegyzékünket

kultúra károsító a kijuttatáshoz szükséges
szer l/t
a kijuttatáshoz szükséges
víz l/t
kezelések
száma
az utolsó kezelés
fenostádiuma
Gabonafélék:
búza, árpa, rozs,
zab, tritikále
Csírakori betegségek:
kőüszög, porüszög,
fedettüszög, fuzáriózis,
alternária, pirenofóra
2,0 10-20 1 vetőmag

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt nedves csávázás formájában, 10-20 l/t csávázólében, tökéletes borítást biztosítva kell felvinni a vetőmag felületére.

 A kezelt vetőmagvakra vonatkozó biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!

Általános előírások

  • Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
  • Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt

  • Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben

  • Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel, a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
  • A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után

  • A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.
SPe 5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a növényvédő szerrel kezelt vetőmag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
SPe 6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött, illetve a talajfelszínen maradt növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

 Egyéb környezetvédelmi előírások:

A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 

A Biosild Duo azonos a 02.5/1351/1/2009 MgSzHK számon engedélyezett Kinto Duo gombaölő csávázószerrel.”

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőkalap
előkészitőknek aeroszol permet ellen védő (4. típusú, 4. osztályú) vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg, vagy vegyi anyagok elleni (3-as jelölésű) arcvédő + +
kijuttatóknak aeroszol permet ellen védő (4. típusú, 4. osztályú) vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg, vagy vegyi anyagok elleni (3-as jelölésű) arcvédő + +

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Terápia: általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!