Raptor® Opti

hatóanyaga az imidazolinok csoportjának egyetlen hazai tagja
széles kétszikű gyomirtási spektruma mellett igen sok egyszikű faj kiváló gyérítője
napraforgóban kimondottan komoly gondot okozó parlagfű ellen is az egyik legjobb megoldás
napraforgóban a legtöbb és legfontosabb fajokat azok 2 leveles koráig tökéletesen kontrollálja
más pillangós kultúrában is eredményesen alkalmazható
az engedélyokiratban szereplő pillangós fajok toleranciája természetes eredetű, míg napraforgóban csak a Clearfield technológiában minősített hibridekben alkalmazható
az egyik legnagyobb hatékonysággal gyéríti a keserűfüveket, a szerbtövis fajokat, a selyemmályvát és az egyre több kultúrában seregesen fellépő fekete csucsort is
hatékonysága sokszor önmagában is elegendő lehet több magról kelő egyszikű esetén is

Felhasználható: borsó (száraz), szója és napraforgó (imidazolinon ellenálló, IMISUN), fehérhere-, vöröshere-, bíborhere-, pannonbükköny-, görögszéna-, baltacím-, szegletes lednek– és lucerna vetőmag) gyomirtására.

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Raptor Opti
Szerforma: Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Hatóanyagtartalom: 40 g/l (3,72 m/m %) imazamox
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirtó permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/2270-1/2020 NÉBIH (A Raptor® Opti azonos a 6300/2241-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett Pulsar® 40 SL gyomirtó permetezőszerrel)
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: BASF S.E. | D-67056 Ludwigshafen, Németország Carl-Bosch str. 38. Tel.: +49 180 2273-112
Növényvédőszer gyártója: BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico | Road #2 KM 47.3, Bo. Cotto Norte Manati, PR 00674, USA
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu // BASF Hungária Kft. | 1133 Budapest, Váci út 96-98. Tel: +36 1 250 9700, e-mail: agrohu@basf.com
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 5 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
borsó (száraz) magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények 1,0 200-300 - - 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14)
szója magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények 1,0 200-300 - - egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16)
napraforgó (imidazolinon ellenálló, IMISUN) magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények 1,0-1,2 200-300 - - 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

Borsóban (száraz) a készítményt 1,0 l/ha dózisban korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 2 leveles állapotától a 4 leveles fejlettségéig. Csapadékot követően a készítmény csak 2-3 esőmentes nap után alkalmazható, hogy a borsót védő viaszréteg újra kialakulhasson. Prémium, Mara, Melinda, Luzsányi, Alex borsófajták esetében enyhe fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek, de azt a borsó kinövi, és nincs hatása a termés mennyiségére. Meleg időjárás (25°C) esetén az esti órákban célszerű permetezni, sérült viaszrétegű borsót a fokozott fitotoxicitási veszély miatt nem szabad kezelni.

Szójában korai posztemergensen kell a készítményt kipermetezni 1,0 l/ha dózisban a kultúrnövény egy hármasan összetett leveles állapotától az 5 hármasan összetett leveles fejlettségéig, a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények tömeges kelésekor, azok 1-3, illetve 2-4 valódi leveles állapotában.

Napraforgóban (imidazolinon ellenálló, IMISUN) a készítményt 1,0-1,2 l/ha dózisban posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától a 8 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. A kezelés optimális ideje a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles állapotában van. A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.

 

A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony:

Amaranthus spp., Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Chenopodium spp., Datura stramonium, Galium aparine, Mercurialis annua, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Sinapis arvensis, Panicum miliaceum, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium spp.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

 

 

A készítmény ugyanazon a területen egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

 

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel, vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.

 

A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!

 

Az imazamox hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szisztemikus hatású imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozik.

 

 

 

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek - + - - - -
kijuttatóknak - + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!