Kabuki

A gyomirtó permetezőszer szőlőben a sarjhajtások eltávolitására
burgonyában a lombozat deszikkálására használható

 

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

Vöröshagyma – magról kelő kétszikűek
Fekete bodza és meggy – tő-és oldalhajtás perzselés

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Kabuki
Szerforma: emulzióképző koncentráum (EC)
Hatóanyagtartalom: 26,5 g/l piraflufen-etil (2,6 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirtó szer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/1386-1/2015 NÉBIH | 04.2/8226-2/2016 NÉBIH | 04.2/389-3/2017 NÉBIH | 6300/446/1/2020 NÉBIH | 6300/1835-2/2020 NÉBIH | 6300/1060-1/2021 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Nihon Nohyaku Co., Ltd. | Kyobashi OM Building 19-8 Kyobashi 1 chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8386, Japán
Növényvédőszer gyártója: Nihon Nohyaku Co., Ltd. | Kyobashi OM Building 19-8 Kyobashi 1 chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8386, Japán
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 0,75 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra kijuttatás célja / károsító dózis víz (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
szőlő (bor, csemege) [4 évnél idősebb] oldalhajtás és tőhajtás leperzselés 0,2 %-os koncentrációban 150-200 10-15 cm-es hajtáshosszúság
alma, meggy, szilva [4 évnél idősebb] tősarj és oldalhajtás leperzselés 0,8 l/ha 200-400 15-20 cm-es tősarj és oldalhajtás
burgonya lombtalanítás osztott kezelés formájában:''
1. kezelés: 0,8 l/ha
2. kezelés: 0,8 l/ha
egyszeri kezelés: 0,8 l/ha
200-400 1. kezelés: betakarítás előtt 19-21 nappal
2.kezelés: betakarítás előtt 14 nappal
egyszeri kezelés: szárzúzást követően 1-2 nappal (a betakarítás előtt 14 nappal)
őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tavaszi búza magról kelő kétszikű gyomok 0,25 l/ha
0,075-0-15 l/ha (kombinációban)
200-300 bokrosodás kezdetétől 1 nóduszos állapotig (BBCH 21-31)
gabonatarló magról kelő kétszikű gyomok 0,5 l/ha
0,25 l/ha (kombinációban)
200-300 gyomnövények intenzív növekedésekor
napragorgó állományszárítás 0,75 l/ha 200-400 (földi)
50-80 (légi)
fészekpikkely levelek barnulni kezdenek (BBCH 85-87)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Négy évesnél idősebb, magas művelésű szőlőben (bor, csemege) a készítményt a szőlő oldalhajtások és tőhajtások leperzselésére, illetve a növekedés megakadályozására alkalmazható. A kezelést az oldalhajtások és tőhajtások 10-15 cm-es hosszúságánál 0,2 %-os koncentrációban kell elvégezni. A készítmény fehérolaj vagy poliéterrel módosított trisziloxán hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának felhasználásával alkalmazható.

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására, a készítmény csak a leperzselendő célfelületre juthat, mert minden zöld növényi részt súlyosan károsít. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, célzott kijuttatással, szélcsendes időben lehet végrehajtani, a kultúrnövények károsodásának elkerülése céljából.

Négy évesnél idősebb almában, meggyben és szilvában a tősarjak, valamint oldalhajtások 15-20 cm-es fejlettségénél 0,8 l/ha-os dózisban fehérolaj vagy poliéterrel módosított trisziloxán hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának felhasználásával alkalmazható.

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására, a készítmény csak a leperzselendő célfelületre juthat, mert minden zöld növényi részt súlyosan károsít. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, célzott kijuttatással, szélcsendes időben lehet végrehajtani, a kultúrnövények károsodásának elkerülése céljából.

Burgonyában lombtalanításra osztott kezeléssel vagy szárzúzást követően egyszeri kijuttatással alkalmazható.

Osztott kezelés esetén az első kezelést 0,8 l/ha-os dózissal, repceolaj vagy paraffinolaj hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának hozzáadásával, a betakarítás előtt 19-21 nappal kell elvégezni. A második kezelést 0,8 l/ha-os dózissal, repceolaj vagy paraffinolaj hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának felhasználásával a betakarítás előtt 14 nappal kell végrehajtani, vagyis a két kezelés között 5-7 napnak kell eltelnie.
Egyszeri kijuttatás esetén szárzúzást követően 1-2 nappal és a betakarítás előtt 14 nappal kell végrehajtani a kezelést 0,8 l/ha-os dózissal, repceolaj vagy paraffinolaj hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának felhasználásával. A szárzúzást úgy kell elvégezni, hogy 20-30 cm szármagasságú része megmaradjon a kultúrnövénynek, hogy elegendő növényfelület álljon rendelkezésre a készítmény hatásának kifejtéséhez. Kontakt hatású, ezért minél teljesebb fedettséget kell biztosítani a jó hatékonysághoz.

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa és tavaszi búza kultúrákban a készítményt tavasszal kell kijuttatni a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől 1 nóduszos fejlettségéig 0,25 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony, azok 2-4 valódi leveles állapotában, a ragadós galaj (Galium aparine) 1-3 levélörvös fenológiai állapotában a legérzékenyebb a készítményre. A gyomirtási spektrum szélesítésének érdekében az őszi búzában, őszi árpában, tavaszi árpában és tavaszi búzában felhasználható szulfonilurea készítmények engedélyezett dózisával kombinációban alkalmazható. Évelő kétszikű gyomnövények ellen 2,4-D, MCPP, vagy MCPA hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával célszerű kombinálni. Amennyiben metszulfuron-metil + tifenszulfuron-metil hatóanyagokat, továbbá fluroxipir hatóanyagot tartalmazó készítmények engedélyezett dózisával tankkombinációban kerül alkalmazásra, akkor a Kabuki 0,075-0,15 l/ha dózisban is kijuttatható.

Gabonatarlók kezelésére magról kelő kétszikű gyomnövények ellen alkalmazható, azok intenzív növekedésekor, legfeljebb 15-25 cm-es nagyságakor, 0,5 l/ha-os dózisban. A készítményhez minden esetben hatásfokozó adalékanyag hozzáadása szükséges az engedélyezett dózisban!
A kezelést a tarló mechanikai művelése előtt legalább 3 nappal kell elvégezni. Amennyiben glifozát hatóanyagú készítménnyel kombinációban kerül alkalmazásra, akkor a Kabuki 0,25 l/ha-os dózisban is kijuttatható.

Napraforgó kultúrában betakarítás előtti állományszárításra használható fel 0,75 l/ha dózisban. A kezeléseket a napraforgó betakarítása előtt 14-21 nappal, a kaszatok 25-35 %-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. A készítmény csak metilezett repceolaj + kókuszzsírsav-dietanolamid hatóanyagú permetezőszer segédanyag engedélyezett dózisával kombinációban használható fel.

 

Légi kijuttatás: A készítmény napraforgóban légi kijuttatással is felhasználható, legalább 10 ha összefüggő területen, repceolaj + kókuszzsírsav-dietanolamid hatóanyagú permetezőszer segédanyag kötelező hozzáadásával, 50-80 liter/ha permetlé-mennyiséggel.

 

A piraflufen-etil hatóanyag a HRAC „E” herbicidcsoporton belül a fenilpirazolok hatóanyagcsoportba tartozik.

A készítmény szőlőben, almában, meggyben, szilvában, őszi búzában, őszi árpában, tavaszi árpában, tavaszi búzában, napraforgóban és gabonatarlón egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal; burgonyában szárzúzást követően történő kijuttatás esetén egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható!

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + - - - -
kijuttatóknak + + - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: burgonya 14 nap, alma, szőlő (bor, csemege), őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tavaszi búza, gabonatarló, meggy, szilva előírt növényvédelmi technológia alkalmazása esetén előírása nem szükséges. Napraforgó: 14 nap.

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Tilos hánytatni!

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidotuma nincs.

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!