Ergon

 

Vízben diszpergálható granulátum gyomirtó szer kalászosok tavaszi gyomirtására, kétszikűek ellen.
(Őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé és tavaszi árpa kultúrákban.)

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Ergon
Szerforma: vízben diszpergálható granulátum (WG)
Hatóanyagtartalom: 68 g/kg metszulfuron-metil (6,8 m/m %) + 682 g/kg tifenszulfuron-metil (68,2 m/m %)
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirtó szer
Forgalomba hozatali engedély száma: 02.5/10393-2/2010 MgSzHK | 04.2/3568-1/2011 MgSzH| 04.2/978-1/2012 MgSzH | 04.2/7018-1/2015 NÉBIH | 04.2/3608-2/2017 NÉBIH | 6300/2899-2/2021 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Rotam Agrochemical Europe Ltd.| Hamilton House, Mabledon Place London WC1H 9BB, Egyesült Királyság
Növényvédőszer gyártója: Rotam Agrochemical Co. Ltd. | 26/F, E-Trade Plaza. No.24 Lee Chung Street Chai Wan – Hong Kong, Kína
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu // Dr. Selmeczi József | 8900 Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év
Kiszerelés: 350 g
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (g/ha) víz (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat 60-70 200-300 3 leveles állapottól a zászlós levél megjelenéséig (BBCH 13-37)
tavaszi árpa magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat 60 200-300 3 leveles állapottól a zászlós levél megjelenéséig (BBCH 13-37)
őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat 35 (csak kombinációban) 200-300 3 leveles állapottól a zászlós levél megjelenéséig (BBCH 13-37)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé és tavaszi árpa kultúrákban a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3 leveles állapotától a zászlós levél megjelenéséig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban, a ragadós galaj 1-3 levélörvös fejlettségekor, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre.

Őszi búza, őszi árpa, rozs és tritikálé esetében erős gyomosodás, fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. A gyomirtó hatás fokozására a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása szükséges annak engedélyokiratában meghatározott dózisában.

 

Amennyiben őszi búza, őszi árpa és tavaszi árpa kultúrákban piraflufen-etil és fluroxipir hatóanyagot tartalmazó készítmények engedélyezett dózisával tankkombinációban kerül alkalmazásra, akkor az Ergon 35 g/ha dózisban is kijuttatható.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A metszulfuron-metil és a tifenszulfuron-metil hatóanyagok a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartoznak.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal lehet felhasználni!

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + - +
kijuttatóknak + + + + - +

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikále, tavaszi árpa -Előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges.

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!