Trustee Hi-Aktiv

Nagy aktivitású glifozát.
Kiváló bejutási és áramlási paraméterek.
Az elvárt hatékonyságot gyorsabban fejti ki.

 

A termék okirata(i), és az aktuális szükséghelyzeti engedélyek elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Trustee Hi-Aktiv
Szerforma: vízoldható folyadék (SL)
Hatóanyagtartalom: 490 g/l glifozát (40,0 ± 2,0 % m/m) (661g/l glifozát izopropilamin só formájában)
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirtó permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/3077-1/2020 NÉBIH (A Trustee Hi-Aktív gyomirtó permetezőszer azonos a 6300/2201-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett Barclay Gallup Hi-Aktív gyomirtó permetezőszerrel)
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Írország
Növényvédőszer gyártója: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Irország
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év
Kiszerelés: 5 l, 20 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje
Összes szántóföldi kultúra Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 1,5 - 2,25 150 -250 1 - vetés előtt
Összes szántóföldi kultúra Évelő egy- és kétszikű gyomok 3,0 - 4,4 150 -250 1 - vetés előtt
Összes szántóföldi kultúra Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 1,5 - 2,2 150 -250 1 - vetés után a csírázás megindulásáig
Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 1,5 - 2,25 150 -250 1 - a gyomnövények intenzív növekedésekor
Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek Évelő egy- és kétszikű gyomok 3,0 - 4,4 150 -250 1 - a gyomnövények intenzív növekedésekor
Nem mezőgazdasági területek Totális gyom- és cserjeírtás 3,75 - 5,0 250 - 300 2 60 a gyomnövények intenzív növekedésekor
Közterületek Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 1,5 - 2,25 250 - 300 2 60 a gyomnövények intenzív növekedésekor
Közterületek Évelő egy- és kétszikű gyomok 3,0 - 4,4 250 - 300 2 60 a gyomnövények intenzív növekedésekor
Legelő, gyep Totális gyomirtás 3,0 - 4,4 250 - 300 2 60 a gyep feltörését megelőzően
Erdészet összes fafaj Totális gyom- és cserjeírtás 2,25 - 3,75 250 - 300 1 - legkésőbb telepítés előtt 1-2 héttel
Erdészet, fakitermelés után Sarjhajtások 2,5 % töménységben 300 - 400 2 60 sarjhajtások idején
Szőlő (min. 3 éves) Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 1,5 - 2,25 150 - 200 2 60 hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után
Szőlő (min. 3 éves) Évelő egy- és kétszikű gyomok 3,0 - 4,4 150 - 250 2 60 hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után
Almatermésűek (min. 3 éves) Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 1,5 - 2,25 150 - 200 2 60 hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után
Almatermésűek (min. 3 éves) Évelő egy- és kétszikű gyomok 3,0 - 4,4 150 - 250 2 60 hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után
Csonthéjasok (min. 3 éves) Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 1,5 - 2,25 150 - 200 2 60 hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után
Csonthéjasok (min. 3 éves) Évelő egy- és kétszikű gyomok 3,0 - 4,4 150 - 250 2 60 hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után
Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 1,5 - 2,25 150 - 200 2 60 hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után
Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) Évelő egy- és kétszikű gyomok 3,0 - 4,4 150 - 250 2 60 hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után
Őszi búza, őszi és tavaszi árpa Évelő egy- és kétszikű gyomok 3,0 - 4,4 150 - 250 1 - 2 héttel betakarítás előtt
Repce Magról kelő egy- és kétszikű gyomok 2,25 - 2,9 150 - 250 1 - 60% magbarnulásnál
Repce Évelő egy- és kétszikű gyomok 2,25 - 2,9 150 - 250 1 - 60% magbarnulásnál

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni.

Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, azért hogy a hatóanyag a gyomnövény földalatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben. A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

 

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szerves anyag tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor kell kijuttatni a készítményt. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a vegetatív szaporítóképletek feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

Művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek kezelésére évente egyszer használható totális gyomirtás céljából, a gyomok intenzív növekedése idején.

Nem mezőgazdasági területeken: utak, útpadkák, vasúti pályatestek, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, valamint ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja. A készítményből az egy évben összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg a 8,8 l/ha-t. Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására a készítmény nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen használható.

Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22-04 óra között) végezhető.

A kezelés szempontjából közterületnek minősül a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ide értve pl. a parkokat, köztereket, parkolókat, gyalogos közlekedésre használt utakat, temetőket.
A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!
Bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóterek és egészségügyi intézmények területén a kezelés nem megengedett!

Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.

Erdészeti területeken felhasználható a vágásterületek kezelésére legkésőbb az erdőtelepítés előtt 1-2 héttel kijuttatva. Bármely fafaj telepítése előtt használható gyom- és cserjeirtásra. Olyan növények esetén, amelyek termése fogyasztásra kerülhet (pl. szeder, málna, áfonya, bodza) a kezelést virágzás előtt, vagy a gyümölcsök leszedését vagy a gyümölcshullást követően lehet elvégezni. Ettől eltérő
időpontban való kezelés esetén biztosítani kell, hogy a termés nem kerül fogyasztásra. Vadon termő gyógynövények esetén biztosítani kell, hogy a kezelést követően nem kerülnek begyűjtésre.

Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 2,5% koncentrációban alkalmazható.

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban.
Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetező-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Őszi búzában, őszi és tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, apró szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Repcében betakarítás előtti gyomirtásra a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak legalább 60%-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.
Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Hidas traktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

 

 

Hatásmód: A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet.
Hatásossága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekre.

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + - - - -
kijuttatóknak + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) + - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
- repce esetében 10 nap
- őszi búza, őszi és tavaszi árpa esetében 14 nap
- egyéb engedélyezett kultúrákban előírás szerinti felhasználás esetében nem szükséges

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
TILOS hánytatni.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!