Raptor® Opti

– hatóanyaga az imidazolinok csoportjának egyetlen hazai tagja
– széles kétszikű gyomirtási spektruma mellett igen sok egyszikű faj kiváló gyérítője
– a napraforgóban kimondottan komoly gondot okozó parlagfű ellen is az egyik legjobb megoldás
– napraforgóban a legtöbb és legfontosabb fajokat azok 2 leveles koráig tökéletesen kontrolálja
– számos pillangós kultúrában is eredményesen alkalmazható
– az engedélyokiratban szereplő pillangós fajok toleranciája természetes eredetű, míg napraforgóban csak a Clearfield technológiában minősített hibridekben alkalmazható
– az egyik legnagyobb hatékonysággal gyéríti a keserűfüveket, a szerbtövis fajokat, a selyemmályvát és az egyre több kultúrában seregesen fellépő fekete csucsort is
– hatékonysága sokszor önmagában is elegendő lehet több magról kelő egyszikű esetén is

Felhasználható: borsó (száraz), szója, vöröshere, bíborhere, pannonbükköny (vetőmag), lucerna napraforgó (imidazolinon ellenálló, IMISUN) gyomirtására

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény ugyanazon a területen egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Borsóban (száraz) a készítményt korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6-8 leveles állapotáig. Csapadékot követően a készítmény csak 2-3 esőmentes nap után alkalmazható, hogy a borsót védő viaszréteg újra kialakulhasson. Prémium, Mara, Melinda, Luzsányi, Alex borsófajták esetében enyhe fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek, de azt a borsó kinövi, és nincs hatása a termés mennyiségére. Meleg időjárás (25°C) esetén az esti órákban célszerű permetezni, sérült viaszrétegű borsót a fokozott fitotoxicitási veszély miatt nem szabad kezelni.

Szójában korai posztemergensen kell a készítményt kipermetezni a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények tömeges kelésekor, azok 1-3, illetve 2-4 valódi leveles állapotában.

Vetőmag előállítás céljából termesztett vöröshere, bíborhere és pannonbükköny kultúrákban a készítményt korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6-8 leveles állapotáig. Csapadékot követően a készítmény csak 2-3 esőmentes nap után alkalmazható, hogy a kultúrnövényt védő viaszréteg újra kialakulhasson.

Új vetésű lucernában akkor kell kezelést végezni, amikor a kultúrnövény hajtásainak átlagos hossza10-15 cm. Idősebb, 2-4 éves állományban a lucerna nyugalmi állapotában, kora tavasszal, fakadás előtt kell a készítményt kipermetezni.

Napraforgóban (imidazolinon ellenálló IMISUN) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában. A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Raptor Opti kijuttatását megelőzően dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.

A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony:  Amaranthus spp., Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Chenopodium spp., Datura stramonium, Galium aparine, Mercurialis annua, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Sinapis arvensis, Panicum miliaceum, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium spp.

 

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vethető újra.
A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető!

HRAC „B” típusú aceto-laktát-szintetáz gátló, imidazolinon típusú, szisztemikus készítmény.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A Raptor Opti azonos a 04.2/1380-1/2013. NÉBIH számon engedélyezett Pulsar 40 SL gyomirtó permetezőszerrel.

Engedélyokirat tulajdonosa : BASF S.E. D-67056 Ludwigshafen, Németország Carl Bosch str. 38.
Telefon: +49 180 2273-112
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselete,
vagy címkéért felelős:
BASF Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Tel: +36 1 250 9700
Növényvédőszer gyártója: BASF Agricultural Products de Puerto Rico USA
Forgalmazó: Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt utca 4.
Telefonszám: +36 1 214 6441
Engedélyokirat száma: NÉBIH 6300/53-1/2020
A Raptor Opti azonos a 04.2/1380-1/2013. NÉBIH számon engedélyezett
Pulsar 40 SL gyomirtó permetezőszerrel.
Hatóanyagtartalom: 40 g/l (3,7 m/m %) imazamox
Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Forgalmazási kategória:: I.
Eltarhatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év
Vizi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: lucerna 30 nap,
borsó (száraz), szója, napraforgó, vöröshere, bíborhere, pannonbükköny (vetőmag) - előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Kiszerelés: 5 l, 10 l

Kultúra Károsító A kijuttatáshoz
szükséges
szer l/ha
A kijuttatáshoz
szükséges
víz l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai
állapot szerint)
borsó
(száraz)
magról kelő
egy- és kétszikű
gyomnövények
1,0 200-300 6-8 leveles
állapotig
(BBCH 16-18)
szója magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 1,0 200-300 a gyomnövények
fenológiai
állapotától függően
vöröshere,
bíborhere,
pannonbükköny
(vetőmag)
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 1,0 200-300 6-8 leveles
állapotig
(BBCH 16-18)
lucerna magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 1,0 200-300 új vetésű lucernában
10-15 cm-es
hajtáshossznál,
idősebb lucernánál,
nyugalmi állapotban,
fakadás előtt
napraforgó
(imidazolinon ellenálló
IMISUN)
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 1,0-1,2 200-300 a gyomnövények fenológiai állapotától függően

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőkalap
előkészitőknek + - - - -
kijuttatóknak +
(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)
- - - -

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Lépjen kapcsolatba velünk!