Raptor® Opti

– hatóanyaga az imidazolinok csoportjának egyetlen hazai tagja
– széles kétszikű gyomirtási spektruma mellett igen sok egyszikű faj kiváló gyérítője
– napraforgóban kimondottan komoly gondot okozó parlagfű ellen is az egyik legjobb megoldás
– napraforgóban a legtöbb és legfontosabb fajokat azok 2 leveles koráig tökéletesen kontrollálja
– más pillangós kultúrában is eredményesen alkalmazható
– az engedélyokiratban szereplő pillangós fajok toleranciája természetes eredetű, míg napraforgóban csak a Clearfield
technológiában minősített hibridekben alkalmazható
– az egyik legnagyobb hatékonysággal gyéríti a keserűfüveket, a szerbtövis fajokat, a selyemmályvát és az egyre több kultúrában
seregesen fellépő fekete csucsort is
– hatékonysága sokszor önmagában is elegendő lehet több magról kelő egyszikű esetén is

Felhasználható: borsó (száraz), szója és napraforgó (imidazolinon ellenálló, IMISUN) gyomirtására.

Előírt növényvédelmi technológia:

 

A készítmény ugyanazon a területen egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

 

Borsóban (száraz) a készítményt 1,0 l/ha dózisban korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 2 leveles állapotától a 4 leveles fejlettségéig. Csapadékot követően a készítmény csak 2-3 esőmentes nap után alkalmazható, hogy a borsót védő viaszréteg újra kialakulhasson. Prémium, Mara, Melinda, Luzsányi, Alex borsófajták esetében enyhe fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek, de azt a borsó kinövi, és nincs hatása a termés mennyiségére. Meleg időjárás (25°C) esetén az esti órákban célszerű permetezni, sérült viaszrétegű borsót a fokozott fitotoxicitási veszély miatt nem szabad kezelni.

 

Szójában korai posztemergensen kell a készítményt kipermetezni 1,0 l/ha dózisban a kultúrnövény egy hármasan összetett leveles állapotától az 5 hármasan összetett leveles fejlettségéig, a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények tömeges kelésekor, azok 1-3, illetve 2-4 valódi leveles állapotában.

 

Napraforgóban (imidazolinon ellenálló, IMISUN) a készítményt 1,0-1,2 l/ha dózisban posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától a 8 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. A kezelés optimális ideje a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles állapotában van. A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.

 

A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony:

Amaranthus spp., Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Chenopodium spp., Datura stramonium, Galium aparine, Mercurialis annua, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Sinapis arvensis, Panicum miliaceum, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium spp.

 

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel, vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.
A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!

 

Az imazamox hatóanyag a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szisztemikus hatású imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozik.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

 

 

 

A Raptor Opti azonos a 6300/2241-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett Pulsar® 40 SL gyomirtó permetezőszerrel.

Engedélyokirat tulajdonosa : BASF S.E. D-67056 Ludwigshafen, Németország Carl Bosch str. 38.
Telefon: +49 180 2273-112
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselete,
vagy címkéért felelős:
BASF Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Tel: +36 1 250 9700
Növényvédőszer gyártója: BASF Agricultural Products de Puerto Rico USA
Forgalmazó: Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt utca 4.
Telefonszám: +36 1 214 6441
Engedélyokirat száma: NÉBIH 6300/2270-1/2020
A Raptor Opti azonos a 6300/2241-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett
Pulsar 40 SL gyomirtó permetezőszerrel.
Hatóanyagtartalom: 40 g/l (3,7 m/m %) imazamox
Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Forgalmazási kategória:: I.
Eltarhatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év
Vizi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Kiszerelés: 5 l, 10 l

Kultúra Károsító A kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) A kijuttatáshoz szükséges szer mennyiség (l/ha) A kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
borsó (száraz) magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények - - 1 200-300 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14)
szója magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények - - 1 200-300 egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16)
napraforgó (imidazolinon ellenálló, IMISUN) magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények - - 1 200-300 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőkalap
előkészitőknek - + - - -
kijuttatóknak - + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) - - -

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Lépjen kapcsolatba velünk!