Pledge 50 WP

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer a magról kelő kétszikű gyomok ellen.

Szántóföldön őszi búza, kukorica, napraforgó, szója, burgonya, cirok kezelésére. Kertészeti kultúrákban alma, csonthéjasok, és szőlő ültetvényekben kora tavasszal, de nyári kezelésre is javasolt. Erdészetben és dísznövényekben is engedélyezett a használata.

SPUR adalékanyaggal fokozható a hatékonysága.

 

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

 

Sárgarépa – magról kelő kétszikűek
FIGYELEM: A PLEDGE 50 WP SZÜKSÉGHELYZETI ENGEDÉLY SÁRGARÉPA KULTÚRÁBAN CSAK A MÓDOSÍTÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES, ILLETVE NYÚJT TELJES KÖRŰ INFORMÁCIÓT!

Olajtök – magról kelő kétszikűek
FIGYELEM: A PLEDGE 50 WP SZÜKSÉGHELYZETI ENGEDÉLY OLAJTÖK KULTÚRÁBAN CSAK A MÓDOSÍTÁSSAL EGYÜTTESEN ÉRVÉNYES, ILLETVE NYÚJT TELJES KÖRÚ INFORMÁCIÓT!

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Pledge 50 WP
Szerforma: nedvesíthető por (WP)
Hatóanyagtartalom: 500 g/kg flumioxazin (50 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirtó permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 48213/2000 FVM | 15416/2003 FVM | 2081/2004 FVM | 02.5/297/3/2008 MgSzHK | 02.5/31/3/2009 MgSzHK | 04.2/159/1/2011 MgSzHK | 04.2/7169/2/2015 NÉBIH | 04.2/1232/1/2018 NÉBIH | 04.2/3529/2/2018 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sumitomo Chemical Co. | 27-1 Shinkawa 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japán Tel.: 00-81-35543-5721
Növényvédőszer gyártója: Sumitomo Chemical Co. | 27-1 Shinkawa 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japán Tel.: 00-81-35543-5721
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 2 x 400 g, 5 x 80 g
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (kg/ha) permetlé (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Maximális dózis (kg/ha/év) Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
kukorica (takarmány) magról kelő kétszikű gyomnövények 0,08 200-300 1 0,08 - preemergensen (BBCH 00-07)
napraforgó magról kelő kétszikű gyomnövények 0,08 200-300 1 0,08 - preemergensen (BBCH 00-07) vagy 2-4 leveles fejlettségnél (BBCH 12-14)
szója magról kelő kétszikű gyomnövények 0,08 200-300 1 0,08 - vetés előtt a talajba dolgozva (PPI), vagy preemergensen (BBCH 00-07)
burgonya magról kelő kétszikű gyomnövények 0,08-0,1 200-300 1 0,1 - preemergensen (BBCH 00-08)
cirok magról kelő kétszikű gyomnövények 0,08 200-300 1 0,08 - preemergensen (BBCH 00-07)
szőlő (3 évesnél idősebb telepítés) magról kelő kétszikű gyomnövények 0,2-0,3 200-300 2 0,6 60 gyomnövények kelése előtt: magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor
csonthéjasok (3 évesnél idősebb telepítés) magról kelő kétszikű gyomnövények 0,2 200-300 2 0,4 60 gyomnövények kelése előtt: magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor
almatermésűek (3 évesnél idősebb telepítés) magról kelő kétszikű gyomnövények 0,2-0,3 200-300 2 0,6 60 gyomnövények kelése előtt: magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor
erdészet (tűlevelűek, lombos erdő) magról kelő kétszikű gyomnövények 0,3-0,6 200-300 2 1,2 60 gyomnövények kelése előtt: magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor
őszi búza magról kelő kétszikű gyomnövények, Apera spica-venti 0,06 200-300 1 0,06 - 1 leveles állapottól bokrosodás kezdetéig (BBCH 11-21)
díszfaiskola (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus) [1 évesnél idősebb] magról kelő kétszikű gyomnövények 0,1-0,2 200-300 1 0,2 - gyomnövények kelése előtt: magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

Kukoricában (takarmány) a készítményt a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen) kell kijuttatni. Maximális dózis 0,08 kg/ha/év.

Őszi búzában a készítményt ősszel korai posztemergensen a kultúrnövény 1 leveles állapotától, vagy tavasszal az őszi búza bokrosodásának kezdetéig kell kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles korukban, az Apera spica-venti 1-3 leveles korában a legérzékenyebb a készítményre.

Napraforgóban vetés után kelés előtt (preemergensen), és állománykezelés formájában is kijuttatható a készítmény. Állománykezelés esetén a kijuttatást a napraforgó, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korában kell elvégezni. Szikleveles napraforgót kezelni TILOS, a javasoltnál fejlettebb állományban a kezelést követően a napraforgó levelein perzselésben megnyilvánuló fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek.

Szójában a kezelést vetés előtt, 6-8 cm mélyen a talajba dolgozva (PPI)  kell  elvégezni, vagy vetés után kelés előtt (preemergensen) kell kipermetezni a készítményt, a vetést követő két napon belül.

Burgonyában ültetés után kelés előtt (preemergensen) a végleges bakhátakra kell kipermetezni a készítményt. A burgonya kelésekor lehulló nagyobb mennyiségű csapadék esetén a készítmény a kelő egyedeken perzselésben megnyilvánuló, múló fitotoxikus tüneteket okozhat.

Cirokban a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen) kell a készítményt kijuttatni.

Szőlőben (bor- és csemege), csonthéjasokban (kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, ringló), almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) 3 évesnél idősebb telepítésekben alkalmazható. A kezelések elvégezhetőek kora tavasszal, preemergensen növényi maradványoktól mentes jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre, vagy állományban posztemergensen.

Erdészeti kultúrákban (tűlevelűek, lombos erdő) a telepítés évében ill. évétől alkalmazható kora tavasszal rügypattanás előtt preemergens, vagy posztemergens kijuttatással. Preemergens kijuttatás esetén a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni, posztemergens kezelésnél a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-6 leveles állapotában kell a kezelést elvégezni. Erősebb gyomosodás, fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. A készítmény kontakt perzselő hatású, az évelő kétszikű gyomnövények föld feletti részeit leperzseli, de újrahajtásukat nem akadályozza meg.
A gyomirtó hatás fokozására a készítményhez 0,05-0,1 % – ban Spur hatásfokozó adalékanyag javasolt.

Díszfaiskolában (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus fajok esetén) 1 évesnél idősebb állományban alkalmazható kora tavasszal a kultúrnövény fakadása előtt, gyomnövények szempontjából preemergens vagy posztemergens kijuttatással.
Preemergens kijuttatás esetén a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni, posztemergens kezelésnél a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-6 leveles állapotában kell a kezelést elvégezni.

A készítmény kizárólag a magról kelő kétszikű gyomfajok ellen hatékony, egyszikű gyomnövények, valamint évelő kétszikűek ellen az adott kultúrában ezek ellen engedélyezett egyéb gyomirtó készítmények alkalmazása szükséges.

 

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

 

A flumioxazin hatóanyag a HRAC „E”, protoporfirinogén-oxidáz gátló herbicidcsoporton belül a dikarboxamidok hatóanyagcsoportba tartozik.

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + + (FFP2) +
kijuttatóknak + + + + + (FFP2) +

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: kukorica, napraforgó, szója, cirok, burgonya, szőlő, almatermésűek, őszi búza kultúrák esetén rendeltetésszerű felhasználásnál korlátozás nincs, csonthéjas kultúrák esetén 45 nap.

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!