Minerve

 

Kukorica posztemergens gyomirtó szer egyéves és évelő kétszikű gyomok irtására

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Növényvédőszer neve: Minerve
Szerforma: vízben oldódó granulátum (SG)
Hatóanyagtartalom: 700 g/kg dikamba (70 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirtó permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/1158-1/2014 NÉBIH (A Minerve azonos az Oceal 04.2/1131-1/2014. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel)
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Rotam Agrochemical Europe Ltd.| Hamilton House, Mabledon Place London WC1H 9BB, Egyesült Királyság
Növényvédőszer gyártója: Rotam Agrochemical Co. Ltd. | 26/F, E-Trade Plaza. No.24 Lee Chung Street Chai Wan – Hong Kong, Kína
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu // Dr. Selmeczi József | 8900 Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év
Kiszerelés: 1,5 kg
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (kg/ha) permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
kukorica (takarmány) magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények 0-35-0,5 200-300 kultúrnövény 3-6 leveles fejlettsége (BBCH 13-16)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után, annak 3-6 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a permetezést végrehajtani. Évelő kétszikű gyomfajok esetében a magasabb dózisban kell alkalmazni, az aprószulák (Convolvulus arvensis), valamint a sövényszulák (Calystegia sepium) 15-20 cm-es átlagos fejlettségénél, és a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában.

Évelő kétszikűekkel erősen fertőzött területen a kukorica 6 leveles fejlettségén túl, a permetezést durva cseppképzésű, a sorok közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni.

 

 

 

A dikamba hatóanyag a HRAC „O” herbicid csoporton belül az aromás karbonsavak hatóanyagcsoportba sorolható.

 A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek - + - - - -
kijuttatóknak - + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: kukorica (takarmány) 60 nap

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!