Minerve

Kukorica posztemergens gyomirtó szer egyéves és évelő kétszikű gyomok irtására.

A Minerve azonos az Oceal, 04.2/1131-1/2014. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Előírt növényvédelmi technológiaA készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után, annak 3-6 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a permetezést végrehajtani. Évelő kétszikű gyomfajok esetében a magasabb dózisban kell alkalmazni, az aprószulák (Convolvulus arvensis), valamint a sövényszulák (Calystegia sepium) 15-20 cm-es átlagos fejlettségénél, és a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában.

Évelő kétszikűekkel erősen fertőzött területen a kukorica 6 leveles fejlettségén túl, a permetezést durva cseppképzésű, a sorok közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni.

A dikamba hatóanyag a HRAC „O” herbicid csoporton belül az aromás karbonsavak hatóanyagcsoportba sorolható.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

 

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható

Gyártja: ROTAM Agrochemicals, Kina
Engedélyokirat tulajdonosa: ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE Ltd, Egyesült Királyság
Engedélyokirat száma: NÉBIH 04.2/1158-2/2014, 04.2/1302-2/2017. NÉBIH
Hatóanyag tartalom: Dicamba 700g/kg (70 m/m%),
vízben oldható granulátum SG
Forgalmazási kategória: I.
Eltarthatóság: 3 év
Kiszerelés: 5 kg
Vizi szervezetekre - közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi
várakozási idő:
0 nap
Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő:
kukorica (takarmány) 60 nap
Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni,
egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
Egyéb veszélyességi tudnivaló: lásd Biztonságtechnikai adatlap (MSDS),
Engedélyezett növényvédő szerek, termésnövelő anyagok c. kiadvány

Kultúra Károsító dózis (kg/ha) Víz (l/ha) Kezelés ideje
fenológiai állapot
szerint
Kukorica
(takarmány)
magról kelő és
évelő kétszikű
gyomnövények
0,35-0,5 200-300 kultúrnövény
3-6 leveles
fejlettsége
(BBCH 13-16)

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a ~~hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

védőszeköz v.ruha v.kesztyű v.szemüveg v.álarc v.lábbeli v.kalap
előkészítőknek - + - - - -
kijuttatóknak - +
(zárt túlnyomásos gépkabinban
nem szükséges)
- - - -

Lépjen kapcsolatba velünk!