Kabuki

A gyomirtó permetezőszer szőlőben a sarjhajtások eltávolitására, ~~burgonyában a lombozat deszikkálására használható.
2018. évben a kalászosokban való légi felhasználás engedélyezéséről szóló szükséghelyzeti engedély a dokumentumok fül alatt látható és letölthető.

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

Vöröshagyma – gyomirtás
Meggy – sarjhajtás perzselés
Szilva – sarjhajtás perzselés

Az aktuális szükséghelyzeti engedélyekről és kapcsolódó dokumentumokról a ‘Dokumentumok’ fül alatt tájékozódhat.

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény szőlőben egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal, burgonyábanszárzúzást követően történő kijuttatás esetén egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható!
Négy évesnél idősebb, magas művelésű szőlőben(bor, csemege)a készítményt a szőlő oldalhajtások és tőhajtások leperzselésére, illetve a növekedés megakadályozására alkalmazható. A kezelést az oldalhajtások és tőhajtások 10-15 cm-es hosszúságánál 0,2 %-os koncentrációban kell elvégezni. A készítmény fehérolaj vagy poliéterrel módosított trisziloxán hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának felhasználásával alkalmazható. A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására, a készítmény csak a leperzselendő célfelületre juthat, mert minden zöld növényi részt súlyosan károsít. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, célzott kijuttatással, szélcsendes időben lehet végrehajtani, a kultúrnövények károsodásának elkerülése céljából.

Négy évesnél idősebb almában a tősarjak, valamint oldalhajtások 15-20 cm-es fejlettségénél 0,8 l/ha-os dózisban fehérolaj vagy poliéterrel módosított trisziloxán hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának felhasználásával alkalmazható.
A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására, a készítmény csak a leperzselendő célfelületre juthat, mert minden zöld növényi részt súlyosan károsít. A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, célzott kijuttatással, szélcsendes időben lehet végrehajtani, a kultúrnövények károsodásának elkerülése céljából.

Burgonyában lombtalanításra osztott kezeléssel vagy szárzúzást követően egyszeri kijuttatással alkalmazható.
Osztott kezelés esetén az első kezelést 0,8 l/ha-os dózissal, repceolaj vagy paraffinolaj hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának hozzáadásával, a betakarítás előtt 19-21 nappal kell elvégezni. A második kezelést 0,8 l/ha-os dózissal, repceolaj vagy paraffinolaj hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának felhasználásával a betakarítás előtt 14 nappal kell végrehajtani, vagyis a két kezelés között 5-7 napnak kell eltelnie.
Egyszeri kijuttatás esetén szárzúzást követően 1-2 nappal és a betakarítás előtt 14 nappal kell végrehajtani a kezelést 0,8 l/ha-os dózissal, repceolaj vagy paraffinolaj hatóanyag tartalmú adalékanyag engedélyezett dózisának felhasználásával. A szárzúzást úgy kell elvégezni, hogy 20-30 cm szármagasságú része megmaradjon a kultúrnövénynek, hogy elegendő növényfelület álljon rendelkezésre a készítmény hatásának kifejtéséhez. Kontakt hatású, ezért minél teljesebb fedettséget kell biztosítani a jó hatékonysághoz.

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa és tavaszi búza kultúrákban a készítményt tavasszal kell kijuttatni a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől 1 nóduszos fejlettségéig 0,25 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony, azok 2-4 valódi leveles állapotában, a ragadós galaj (Galium aparine) 1-3 levélörvös fenológiai állapotában a legérzékenyebb a készítményre. A gyomirtási spektrum szélesítésének érdekében az őszi búzában, őszi árpában, tavaszi árpában és tavaszi búzában felhasználható szulfonilurea készítmények engedélyezett dózisával kombinációban alkalmazható. Évelő kétszikű gyomnövények ellen 2,4-D, MCPP, vagy MCPA hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával célszerű kombinálni. Amennyiben metszulfuron-metil + tifenszulfuron-metil hatóanyagokat, továbbá fluroxipir hatóanyagot tartalmazó készítmények engedélyezett dózisával tankkombinációban kerül alkalmazásra, akkor a Kabuki 0,075-0,15 l/ha dózisban is kijuttatható.

Gabonatarlók kezelésére magról kelő kétszikű gyomnövények ellen alkalmazható, azok intenzív növekedésekor, legfeljebb 15-25 cm-es nagyságakor, 0,5 l/ha-os dózisban. A készítményhez minden esetben hatásfokozó adalékanyag hozzáadása szükséges az engedélyezett dózisban! A kezelést a tarló mechanikai művelése előtt legalább 3 nappal kell elvégezni. Amennyiben glifozát hatóanyagú készítménnyel kombinációban kerül alkalmazásra, akkor a Kabuki 0,25 l/ha-os dózisban is kijuttatható.

A piraflufen-etil hatóanyag a HRAC „E” herbicidcsoporton belül a fenilpirazolok hatóanyagcsoportba tartozik.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Engedély tulajdonosa
és a növényvédőszer gyártója:
Nihon Nohyaku Co., Ltd. , Japan
Engedélyszám: 04.2/1386-1/2015. NÉBIH, 04.2/8226-2/2016 NÉBIH, 04.2/389-3/2017 NÉBIH, 6300/446-1/2020 NÉBIH
Hatóanyag tartalom: 26,5 g/l piraflufen-etil (2,6 % m/m)
– emulzióképző koncentrátum EC
Forgalmazási kategória: II.
Eltarthatóság: 3 év
Kiszerelés: 1,0 liter
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre : kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: burgonya 14 nap,
alma, szőlő (bor, csemege) őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tavaszi búza, gabonatarló esetében az előírt növényvédelmi technológia
alkalmazása esetén előírása nem szükséges
Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel,
szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal,
bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell
öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Tilos hánytatni!
Terápia mérgezés esetén: tüneti-megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidotuma nincs

A piraflufen-etil hatóanyag a HRAC „E” herbicidcsoporton belül a fenilpirazolok hatóanyagcsoportba tartozik.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait

kultúra cél dózis l/ha permetlé
l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai
állapot szerint)
szőlő
(bor, csemege)
(4 évesnél idősebb)
oldalhajtás
és tőhajtás
leperzselés
0,2 %-os
koncentrációban
150-200 10-15 cm-es
hajtáshosszúság
alma
(4 évesnél idősebb)
tősarj és
oldalhajtás
leperzselés
0,8 l/ha 200-400 15-20 cm-es tősarj
és oldalhajtás
burgonya lombtalanítás osztott kezelés
formájában
1. kezelés: 0,8 l/ha
2. kezelés: 0,8 l/ha
200-400 1. kezelés: betakarítás
előtt 19-21 nappal
2. kezelés: betakarítás
előtt 14 nappal
egyszeri kezelés
0,8 l/ha
200-400 Szárzúzást követően
1-2 nappal, a
betakarítás előtt
14 nappal
őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, tavaszi búza magról kelő kétszikű gyomok 0,25 l/ha 200-300 bokrosodás kezdetétől
1 nóduszos állapotig
(BBCH 21-31)
0,075-0,15 l/ha
csak kombinációban
200-300
gabonatarló magról kelő kétszikű gyomok 0,5 l/ha 200-300 gyomnövények intenzív
növekedésekor
0,25 l/ha
csak kombinációban
200-300

védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg
/arcvédő
védőlábbeli védőkalap
előkészítőknek + + - - -
kijuttatóknak + + - - -

Lépjen kapcsolatba velünk!