Click Pro

 

Posztemergens gyomirtó szer teljes szelektivitással, radikális teljesítménnyel.

Kényelmes és jól kezelhető minden kukoricában (takarmány, csemege, vetőmag).

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Click Pro
Szerforma: vizes szuszpenzió koncentráum (SC)
Hatóanyagtartalom: terbutilazin 326 g/l (29,1 % m/m) + mezotrion 50 g/l (4,5 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirto szer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/110-1/2017 NÉBIH (A Click Pro azonos a 04.2/3528-1/2012 NÉBIH számon engedélyezett Calaris Pro gyomirtó permetezőszerrel)
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Syngenta AG. | (CH-4002) Bázel, Svájc
Növényvédőszer gyártója: Sipcam Oxon S.p.A. | Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Olaszország
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 4,6 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
kukorica (takarmány, csemege, vetőmag) magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények) 1,5-2,3 250-300 8 leveles állapot (BBCH 18)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

A készítményt nedvesítő szerrel tankkombinációban a kukorica kelése után, posztemergensen kell kijuttatni, 1,8-2,3 l/ha dózisban. A kijuttatási időpont megválasztásakor a gyomnövények fejlettsége az irányadó. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6, a magról kelő egyszikűek (kakaslábfű és ujjasmuhar fajok) az 1-3 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre. Az egyszikűek elleni gyomirtó hatás fokozható 2-4 kg/ha ammónium-nitrát vagy más folyékony nitrogén tartalmú műtrágya hozzáadásával.

Amennyiben egyéb kukoricában engedélyezett posztemergens gyomirtó szer készítménnyel tankkombinációban alkalmazzuk, úgy a készítmény dózisa 1,5-1,8 l/ha. Tankkombinációban való alkalmazásakor mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner engedélyokiratában előírt növényvédelmi technológiai előírásokat.

A készítmény kijuttatható a kukorica vetése után, kelése előtt (preemergensen), ez esetben a dózis 2,3 l/ha. Preemergens kijuttatás esetén a készítményt egyszikű gyomnövények ellen hatékony készítménnyel kombinációban kell alkalmazni, annak engedélyokiratában meghatározott dózisával.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A készítmény csemegekukoricában, vagy vetőmag előállításban történő alkalmazása a fajtatulajdonos előzetes hozzájárulásával történhet.

A készítmény kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos, őszi káposztarepce, az utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni.

A készítmény kijuttatását követő év tavaszán, amennyibe a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, nem vethető cukorrépa, pillangós növények, burgonya, valamint levélzöldségek.

Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát.

 

A készítményt vagy bármely más terbutilazin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen hektáronként háromévente egyszer maximum 850 g terbutilazint tartalmazó dózisban lehet kijuttatni.

 

Click Pro azonos a 04.2/3528-1/2012. NÉBIH számon engedélyezett Calaris Pro gyomirtó permetezőszerrel.

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek - + - - - -
kijuttatóknak + + - + (zárt, túlnyomásos kabinkban nem szükséges) - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 14 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: az előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!