Click Combi

Folyékony EC gyomirtószer. Kukorica esetében magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni védekezéshez javasolt.

Előírt növényvédelmi technológia

A készítmény egy vegetációs ciklusban csak egyszer használható.

A készítményt a kukorica (takarmány, siló, vetőmag)  vetése után, kelése előtt (preemergensen) vagy állományban korai posztemergensen lehet alkalmazni. Preemergens felhasználás esetén jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni.

Állománykezelés esetén a kultúrnövény szögcsíra állapotától 6 leveles fejlettségéig lehet alkalmazni, hatásnövelés céljából SPUR hatásfokozó adalékanyag 0,1 l/ha-os dózisával tankkombinációban.

A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles korukban gyökérváltásukkor a legérzékenyebbek a készítményre.

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): A kukorica vetése után, kelése előtt, illetve kelése után a kukorica szögcsíra állapotától a 6 leveles fejlettségéig (BBCH 00-16).

 Kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. Kukoricavonalakban kombinációban csak azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Engedély tulajdonos: OXON Italia SpA Olaszország
Növényvédőszer gyártója: SIPCAM SpA, Olaszország
Hatóanyag ygártója: Dimetenamid-P / BASF, Németország, terbutilazim / OXON Italia SpA, Olaszország
Hatóanyag tartalom: 265 g/l dimetenamid-P + 300 g/l terbutilazim, szuszpenzió koncentrátum (SC)
Engedélyokirat száma: 02.5/511/3/2009, 02.5/11321-2/2010 MgSzHK, 04.2/7833-1/2011 MgSzH, 04.2/4836-2/2012 NEBIH, 04.2/2739-2/2015 NÉBIH, 04.2/4364-2/2018 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Vizi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. A felszini vizektől előirt biztonsági távolság min. 200 méter, illetve egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: kukorica (takarmány) 120 nap, kukorica (siló) 90 nap, kukorica (vetőmag) előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Eltarthatóság: 3 év
Kiszerelés: 5 ltr
Elsősegélynyújtás, terápia általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: Specifikus antidótuma nincs

kultúra károsító kezelések max. száma Kezelés ideje
fenológiai állapot
szerint
szer (l/ha) víz (l/ha)
kukorica (takarmány,
siló,
vetőmag)
magról kelő egy és kétszikű gyomnövények 1 a kukorica vetése után,
kelése előtt, illetve kelése után
szögcsíra állapotától
a 6 leveles fejlettségéig
BBCH 00-16
2,5 250-300

A felszini vizektől előirt biztonsági távolság min. 200 méter, illetve egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.

védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg
/arcvédő
védőlábbeli védőkalap
előkészítőknek: + + + + +
kijuttatóknak: + + + + +

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakitani, majd helyszini elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztositani. Elsősegélynyújtás, terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés . Ellenanyag: Specifikus antidótuma nincs

Lépjen kapcsolatba velünk!