Click Combi

 

Kukorica esetében magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni védekezéshez javasolt.

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

 

Növényvédőszer neve: Click Combi
Szerforma: szuszpo-emulzió (SE)
Hatóanyagtartalom: 265 g/l dimetenamid-P (23,8 % m/m) + 300 g/l terbutilazin (26,9 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirto szer
Forgalomba hozatali engedély száma: 02.5/511-3/2009 MgSzHK | 02.5/11321-2/2010 MgSzHK | 04.2/7833-1/2011 MgSzH | 04.2/4836-2/2012 NÉBIH | 04.2/2739-4/2015 NÉBIH | 04.2/3357-2/2017 NÉBIH | 04.2/4364-2/2018 NÉBIH | 6300/909-2/2019 NÉBIH | 6300/2551-1/2021 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sipcam Oxon S.p.A. | Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Olaszország
Növényvédőszer gyártója: Sipcam Oxon S.p.A. | Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Olaszország
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 5 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
kukorica (takarmány, siló, vetőmag) magról kelő egy-és kétszikű gyomnövények 2,5 250-300 kukorica vetése után, kelése előtt, illetve kelése után a kukorica szögcsíra állapotától a 6 leveles fejlettségig (BBCH 00-16)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

A készítményt a kukorica (takarmány, siló, vetőmag)  vetése után, kelése előtt (preemergensen) vagy állományban korai posztemergensen lehet alkalmazni. Preemergens felhasználás esetén jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni.

Állománykezelés esetén a kultúrnövény szögcsíra állapotától 6 leveles fejlettségéig lehet alkalmazni, hatásnövelés céljából SPUR hatásfokozó adalékanyag 0,1 l/ha-os dózisával tankkombinációban.

A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles korukban gyökérváltásukkor a legérzékenyebbek a készítményre.

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): A kukorica vetése után, kelése előtt, illetve kelése után a kukorica szögcsíra állapotától a 6 leveles fejlettségéig (BBCH 00-16).

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

Kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni. Kukoricavonalakban kombinációban csak azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki.

 

A készítményt vagy bármely más terbutilazin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen hektáronként háromévente egyszer maximum 850 g terbutilazint tartalmazó dózisban lehet kijuttatni.

 

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + - -
kijuttatóknak + + + + - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: kukorica (takarmány) 120 nap, kukorica (siló) 90 nap, kukorica (vetőmag) előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

__

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: Specifikus antidótuma nincs.

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!


Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!