Aperon WG

Eszköz a problémák felszámolásához búzában és tritikáléban.

 

A komoly szakmai kihívást jelentő egyszikűek gyérítésére fejlesztett aktív hatóanyag.
Az egyetlen gazdaságilag is értékelhető hatékonyság az évelő tarackbúza (a 9. leggyakoribb gabonagyom) ellen.
A terjedőfélben lévő rozsnok (Bromus sp.) fajok egyik legkiválóbb gyérítője.
A széltippan (3. leggyakoribb gabonagyom) és vadzab fajok visszaszorításának egyik eredeti hatóanyaga.
Az egyetlen hatóanyag, amely a Top 20-ban található két egyszikű gyomnövény ellen is hatékony.
Továbbá jelentős mértékű kétszikűek elleni hatékonyság, kimondottan a keresztesek, szegfűfélék, fészkesek és keserűfüvek több fontos faja ellen.

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Aperon WG
Szerforma: vízoldható granulátum (WG)
Hatóanyagtartalom: 750 g/kg szulfoszulfuron (75 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gyomirtószer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/779-1/2012 MgSzH | 04.2/2514-1/2013 NÉBIH | 04.2/1159-1/2018 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. | Parc d’Affaires de Crécy 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d’Or, Franciaország
Növényvédőszer gyártója: Van Diest Supply Co.|1434 220th Street / P.O. Box 610 Webster City, Iowa 505950-0610, USA
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 133 g
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (g/ha) víz (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi búza magról kelő kétszikű, magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények 13-26 150-300 2 nóduszos állapot (BBCH 32)
tritikálé magról kelő kétszikű, magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények 13 150-300 bokrosodás vége (BBCH 29)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Őszi búzában a készítmény a bokrosodás kezdetétől a 2 nóduszos (BBCH 21-32) állapotig juttatható ki.

Tritikáléban a bokrosodás kezdetétől a bokrosodás végéig (BBCH 21-29) alkalmazható.

 

A készítményre érzékeny magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségükkor a legérzékenyebbek, a ragadós galaj (Galium aparine) 2-3 levélörvös állapotában.
A magról kelő egyszikű gyomnövények esetében azok 1-3 leveles állapotában van a készítmény kijuttatásának optimális időpontja.

Tarackbúza (Agropyron repens) esetében a gyomnövény 3-5 leveles fejlettségénél kell kijuttatni a készítményt. A készítmény dózisát az határozza meg, hogy milyen gyomnövény ellen irányul a védekezés.

Nagy széltippan (Apera spica-venti) ellen 13 g/ha dózisban kell alkalmazni, közepes vadzab (Avena fatua) és tarackbúza (Agropyron repens) fertőzés esetén 20 g/ha dózisban javasolt kijuttatni.

Rozsnok fajokkal (Bromus spp.), vadzabbal és tarackbúzával erősen fertőzött területen a készítményt 26 g/ha dózisban kell alkalmazni.

Átlagos, 2-3 levélörvösnél nem fejlettebb ragadós galaj fertőzésnél a 26 g/ha-os dózis önmagában is elegendő, erős fertőzés és fejlettebb egyedek ellen a készítményt 20 g/ha-os dózisban fluroxipir hatóanyagú készítménnyel, annak engedélyokiratában meghatározott alacsonyabb dózisával kombinációban kell alkalmazni.

Mezei acat (Cirsium arvense) vagy erős pipacs (Papaver rhoeas) fertőzés esetén a készítmény 20 g/ha-os dózisát MCPA hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisával kombinációban javasolt alkalmazni.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Nem ionos tapadásfokozó adalékanyag hozzáadásával a gyomirtó hatás fokozható!

A készítmény 20-26 g/ha-os dózisával kezelt területre, a kezelést követő egy évig cukorrépa, cirok, zöldségnövények nem vethetőek illetve ültethetőek!

 

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek - - - - - -
kijuttatóknak - - - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: őszi búza, tritikálé - előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!