Soleil

 

 

Gombaölőszer kalászosok kezelésére a levélbetegségek ellen kora tavaszi kezelésre, kalászbetegségek ellen virágzás, kalászhányás idején.

 

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

magtermesztés célú lucerna – levélbetegségek

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Soleil
Szerforma: emulzióképző koncentrátum (EC)
Hatóanyagtartalom: 167 g/l bromukonazol (15,9 % m/m) | 107 g/l tebukonazol (10,2 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gombaölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/5152 -1/2013 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Nufarm Hungária Kft. | 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Tel.: 06-1-248-2140
Növényvédőszer gyártója: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Franciaország
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Kiszerelő: Chemark Zrt. | Peremarton Gyártelep, +36-88-455-045
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 5 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi búza, rozs, tritikálé lisztharmat, rozsda, szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis 1,0-1,2 250-400 1 szárbaindulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

Őszi búzában, rozsban és tritikáléban a levélbetegségek ellen a védekezést bokrosodás végén – szárbaindulás kezdetén célszerű elvégezni. Kalászbetegségek ellen a fertőzésveszély fennállása esetén kalászhányás végén – virágzás idején kell permetezni.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A gombaölő szer egy vegetációban maximum 1 alkalommal juttatható ki.

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + (zárt, túlnyomásos kabinban nem szükséges) - - -
kijuttatóknak + + + (zárt, túlnyomásos kabinban nem szükséges) - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: őszi búza, rozs, tritikálé esetében az előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

__


Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szaktani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén azonnal forduljon a toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.
A sérültet hánytatni tilos!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!


Lépjen kapcsolatba velünk!