Mizona

Széles spektrumú gombaölő, de elsősorban a levélbetegségek leküzdésére ajánlott termék.

A betegségek kialakulását megelőző (preventív) és az epidémia megindulását gátló hatása kifejezetteb, mint mindezek gyógyítása, kezelése.
Ezen tulajdonságai miatt a járványveszélyes szituációkat megelőzően, az egészséges állományok kezelése ok- és célszerűbb; de használható az első tünetek megjelenésekor is. Zöldítő, vitalitást növelő élettani hatása terméstöbbletben realizálható. Az évről évre jelentkező alap problémák és alap feladatok alapterméke.

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Mizona
Szerforma: Emulzióképző koncentrátum (EC)
Hatóanyagtartalom: 30 g/l (2,9 m/m%) fluxapiroxad | 200 g/l (19,34 m/m%) piraklostrobin
Növényvédőszer rendeltetése: gombaölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/2834-1/2020 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: BASF Hungária Kft. |1133 Budapest, Váci út 96-98. Tel: +36 1 250 9700, agrohu@basf.com
Növényvédőszer gyártója: BASF S.E.| D-67056 Ludwigshafen, Carl Bosch str. 38., Németország
Forgalmazza: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év.
Kiszerelés: 5 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
búza (őszi búza, tavaszi búza) szeptóriás levélfoltosság, levélrozsda, lisztharmat 0,5-1 100-300 2 21 szárbaindulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)
árpa (őszi árpa, tavaszi árpa) hálózatos levélfoltosság (helmintosporiózis) rinhospóriumos levélfoltosság, lisztharmat 0,5-1 100-300 2 21 szárbaindulástól (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Kalászosokban (őszi– és tavaszi búzaőszi– és tavaszi árpa) levélbetegségek ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, a szárbaindulás kezdetétől a virágzás végéig lehet kijuttatni legfeljebb két alkalommal. Gyenge fertőzési nyomás mellett a kisebb, közepes – erős fertőzési nyomás mellett a nagyobb dózis használata javasolt. A kijuttatás során törekedni kell a minél jobb permetlé fedettség elérésére (pl.: duplaréses szórófej használatával).

Hatásmechanizmus:

A fluxapiroxad sejtlégzést (szukcinát-dehidrogenáz enzim) gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód 7).

A piraklostrobin sejtlégzést (citokróm bc1 komplex (ubikinol oxidáz)) gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód 11).

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + - + - -
kijuttatóknak + (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) + - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: búza (őszi búza, tavaszi búza) 35 nap, árpa (őszi árpa, tavaszi árpa) 35 nap

__


Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!