Kasumin 2 L

Baktérium- és gombaölő permetezőszer almafélék tűzelhalás betegsége (Erwinia amylowora) ellen, valamint zöldségfélék baktériumos betegségei ellen. Felhasználható zöldbab és szárazbab ültetvényben, szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka és fűszerpaprika kultúrákban.
Szükséghelyzeti engedély alapján növényvédelmi szakmérnök irányításával kerülhet felhasználásra.

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

Almatermésűek – tűzelhalás (április 1.-től július 29.-ig)
Paprika, fűszerpaprika, paradicsom és uborka, zöldbab és szárazbab – baktériumok (június 1.-től szeptember 28.-ig)

Az aktuális szükséghelyzeti engedélyekről és kapcsolódó dokumentumokról a ‘Dokumentumok’ fül alatt tájékozódhat.

Javasolt technológia:

 

Almatermésű ültetvényekben tűzelhalás betegség ellen előrejelzés ismeretében a virágzási és az intenzív hajtásnövekedési időszakban preventív alkalmazással 4,0 l/ha mennyiségben, 500-1200 l/ha permetlé kijuttatásával, maximum 4 alkalommal 7-10 naponkénti gyakorisággal. Ha az intenzív hajtásnövekedési időszakban a fertőzött fákat mechanikai sérülés éri (pl. jégverés, szélverés), a vegyszeres kezeléseket 24 órán belül indokolt megismételni. A virágzáskori és azt követő védekezések hatékonyságát kedvezően segíti elő a fertőzött részek mechanikai eltávolítása. A virágzáskori védekezések esetén vagy a környezetben virágzó, méhek által látogatott gyomnövények jelenlétében a kezelések méhkímélő technológia alkalmazásával végezhetők el

 

Szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka és fűszerpaprika kultúrákban, baktériumos betegségek ellen megelőző módon,  de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor 1,5 l/ha dózisban maximum kettő alkalommal szabadföldön 300-600 l/ha, hajtatásban 800-1500 l/ha permetlével szükséges védekezni. Szabadföldön a kezelések méhkímélő technológiával végezhetők el. Hajtatott kultúrákban virágzáskor a beporzó méhek védelme érdekében a méhkaptárakat a kezelés idejére el kell távolítani és a permetlé felszáradást követően hajtató házakba vissza lehet helyezni.

 

Zöldbab és szárazbab kultúrában baktériumos betegségek ellen megelőző módon legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor 1,5 l/ha dózisban egy-két alkalommal használható fel 300-600 l/ha permetlével. A kezelések méhkímélő technológiával végezhetők el.

 

A termelők felhasználhatják almatermésűekben 2021. április 1-től 2021. július 29-ig,
Szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka, fűszerpaprika, zöldbab és szárazbab kultúrákban 2021. június 1-től 2021. szeptember 28-ig.

A készítmény kizárólagosan a Sumi Agro Hungary Kft. kereskedelmi érdekeltségű boltjaiban vásárolható meg.

A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a kis- és nagykereskedők kötelesek a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készleteket a felhasználóktól visszavenni, a kérelmező pedig a megmaradt raktárkészletek piaci kivonásáról gondoskodni.

A készítménnyel kezelt termék csak Magyarország területén kerülhet forgalomba.

Engedélyokirat tulajdonosa és gyártó: HOKKO Chemical, Japan (A KASUMIN a Hokko Chemical Co. Japan bejegyzett márkaneve)
Engedélyokirat száma: 6300/3607-3/2020 NÉBIH
Hatóanyag tartalom: 2 % kasugamicin
Forgalmazási kategória: I., A készítmény felhasználása kizárólag növényvédelmi szakmérnök irányítása mellett történhet.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.
Kiszerelés: 1 l, 20 l
Vizi szervezetekre: közepesen veszélyes.
Méhveszélyesség: mérsékelten veszélyes.
Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: almatermésűekben az előírtaknak megfelelően történő felhasználás mellett 60 nap, szabadföldi és hajtatott paprikában, fűszerpaprikában, paradicsomban, uborkában, zöldbabban és szárazbabban 7 nap.

Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges szermennyiség (l/ha) A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiség (l/ha)
almatermésűek tűzelhalás baktériumos betegség (Ewinia amylovora Burill) 4 500-1200
szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka és fűszerpaprika baktériumos betegség (Pseudomonas lachrymans, Pseudomonas syringae, Xanthomonas spp.) 1,5 szabadföldön 300-600, hajtatásban 800-1500
zöldbab és szárazbab baktériumos betegség (Xanthomonas campestris pv. phaseoli, Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) 1,5 300-600

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk
előkészítőknek + + + + +
kijuttatóknak + + + + +

Intézkedés baleset esetén:
A szer belégzését követően a sérültet friss levegőre kell vinni, további orvosi ellátás szükségessége mellett.
Szembe jutás esetén a sérült szemét legalább 10 percig bő vízzel kell kiöblíteni.
Bőrrel való érintkezéskor a szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni és az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal kell lemosni.
Lenyelés esetén a sérültet hánytatni kell és további orvosi ellátás szükséges.

Lépjen kapcsolatba velünk!