Kasumin 2 L

Baktérium- és gombaölő permetezőszer almafélék tűzelhalás betegsége (Erwinia amylowora) ellen, valamint zöldségfélék baktériumos betegségei ellen. Felhasználható zöldbab és szárazbab ültetvényben, szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka és fűszerpaprika kultúrákban.
120 napos hatósági engedély alapján növényvédelmi szakmérnök irányításával kerülhet felhasználásra.

Felhasználható az engedélyokirat alapján:
Almatermésűekben április 1-től július 29-ig,
paprika, fűszerpaprika, paradicsom és uborka, zöldbab és szárazbab kultúrákban június 1-től szeptember 29-ig,

Javasolt technológia

Almatermésű ültetvényekben tűzelhalás betegség ellen előrejelzés ismeretében a virágzási és az intenzív hajtásnövekedési időszakban preventív alkalmazással 4,0 l/ha mennyiségben, 500-1200 l/ha permetlé kijuttatásával, maximum 4 alkalommal 7-10 naponkénti gyakorisággal. Ha az intenzív hajtásnövekedési időszakban a fertőzött fákat mechanikai sérülés éri (pl. jégverés, szélverés), a vegyszeres kezeléseket 24 órán belül indokolt megismételni. A virágzáskori és azt követő védekezések hatékonyságát kedvezően egészítik ki a fertőzött részek mechanikai eltávolítása és elégetése. A virágzáskori védekezések vagy a környezetben virágzó gyomnövényeket látogató méhek esetében a kezelések méhkímélő technológia alkalmazásával végezhetők el.

Szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka és fűszerpaprika kultúrákban, baktériumos betegségek ellen megelőző és kuratív védekezésekkel, legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor 1,5 l/ha dózisban maximum kettő alkalommal szabadföldön 300-600 l/ha, hajtatásban 800-1500 l/ha permetlével. Szabadföldi uborkában a kezelés méhkímélő technológiával végezhető el. Hajtatott kultúrákban virágzáskor a beporzó méhek védelme érdekében a méhkaptárakat a kezelés idejére el kell távolítani és a permetlé felszáradást követően hajtató házakba vissza lehet helyezni.

Zöldbab és szárazbab kultúrában Xanthomonas campestris pv. phaseoli, és Pseudomonas syringae pv. phaseolicola  baktériumos betegségek ellen megelőző módon legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor 1,5 l/ha dózisban egy-két alkalommal használható fel 300-600 l/ha permetlével.

Élelmezésegészségügyi Várkozási Idő: Almatermésűekben, rendeltetésszerű felhasználás mellett előírt  élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) 60 nap, paprikában, fűszerpaprikában, paradicsomban, uborkában, zöldbabban és szárazbabban 7 nap .

Az érintett mezőgazdasági termelők részére a készítmény felhasználásának feltétele a területileg illetékes megyei kormányhivatal növényvédelmi hatáskörében eljáró  járási hivatalában a termelői regisztráció végrehajtása. A készítményt a regisztrált termelők felhasználhatják.
A kérelemhez a szükséges formanyomtatványt a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságokhoz nyújtandó be.
A termelői regisztrációhoz javasolt formanyomtatvány jelen oldalon a Dokumentumok fülre kattintva letölthető. Ugyanitt található meg az aktuális évre szóló engedélyokirat is.

 

A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a kis- és nagykereskedők kötelesek a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készleteket a felhasználóktól visszavenni, a Sumi Agro Kft. pedig a megmaradt raktárkészletek piaci kivonásáról gondoskodni.

A készítménnyel  kezelt termék csak Magyarország területén kerülhet forgalomba.
A növényvédelmi védekezések termelői regisztráció után hajthatók csak végre.
Gondoskodni kell a kezelések végrehajtásakor a készítmények, a hulladékok és a szennyezett anyagok biztonságos kezeléséről.

A készítmény felhasználása növényvédelmi szakmérnök irányítása mellett történhet.

Felhasználható az engedélyokirat alapján:
Almatermésűekben  április 1-től július 29-ig,
paprika, fűszerpaprika, paradicsom és uborka, zöldbab és szárazbab kultúrákban   június 1-től szeptember 28-ig,

Köszönetünket fejezzük ki a FruitVeB, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai támogatásáért.

Engedély tulajdonos és gyártó: HOKKO Chemical, Japan
Engedélyszám: évente megújitott szükséghelyzeti engedély
letölthető a Dokumentumok fül alatt
Hatóanyag tartalom: 2 % kasugamicin, emulzióképző koncentrátum (EC)
Forgalmazási kategória: I. , Csak szakmérnök felügyelete mellett alkalmazható.
Eltarthatóság: 3 év
Kiszerelés: 1,0 liter , 20 liter
Vizi szervezetekre: közepesen veszélyes. A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
Méhveszélyesség: mérsékelten veszélyes. Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! A kezelés idejére távolítsa el a kaptárakat!
Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: almatermésűekben rendeltetésszerű felhasználás mellett 60 nap,
paprikában, fűszerpaprikában, paradicsomban, uborkában, zöldbabban és szárazbabban
rendeltetésszerű felhasználás melett 7 nap

A készítmény felhasználása növényvédelmi szakmérnök irányítása mellett és az alábbi munkavédelmi óvórendszabályok, előírások betartása mellett történhet.
Javasolt munkavédelmi eszközök: zárt növényvédelmi védőruha, gumikesztyű, védőszemüveg, védőcsizma arcvédő álarc (EN 166:1966 Type 3).
Intézkedés baleset esetén: A szer belégzését követően a sérültet friss levegőre kell vinni és orvosi segítség szükséges. Szembe jutás esetén a sérült szemét legalább 10 percig bő vízzel kell kiöblíteni. Bőrrel való érintkezéskor a szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni és az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal kell lemosni. Lenyelés esetén a sérültet hánytatni kell és orvosi ellátás szükséges.

Lépjen kapcsolatba velünk!