Kasumin 2 L

Baktérium- és gombaölő permetezőszer almafélék tűzelhalás betegsége (Erwinia amylowora) ellen, valamint zöldségfélék baktériumos betegségei ellen.
Felhasználható almatermésűekbenzöldbab és szárazbabszabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka és fűszerpaprika kultúrákban.
Szükséghelyzeti engedély alapján növényvédelmi szakmérnök irányításával kerülhet felhasználásra.

 

A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:

Almatermésűek – tűzelhalás (április 1.-től július 29.-ig)
Paprika, fűszerpaprika, paradicsom és uborka, zöldbab és szárazbab – baktériumok (június 1.-től szeptember 28.-ig)

 

A termék okirata(i), és az aktuális szükséghelyzeti engedélyek elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Kasumin 2 L
Szerforma Emulzióképző koncentrátum (EC)
Hatóanyagtartalom: 2 % kasugamicin
Növényvédőszer rendeltetése: baktérium- és gombaölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/3152-2/2021 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Növényvédőszer gyártója: Chemark Zrt. | Peremarton Gyártelep, Tel: +36-20-459-6996 (A hatóanyag gyártója: Hokko Chemical, Japán)
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év
Kiszerelés: 1 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha)
almatermésűek tűzelhalás baktériumos betegség (Erwinia amylovora Burill) 4 500-1200
szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka és fűszerpaprika baktériumos betegség (Pseudomonas lachrymans, Pseudomonas syringae, Xanthomonas spp.) 1,5 szabadföldön 300-600, hajtatásban 800-1500
zöldbab és szárazbab baktériumos betegség (Xanthomonas campestris pv. phaseoli, Pseudomonas syringae pv. paseolicola) 1,5 300-600

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Almatermésű ültetvényekben tűzelhalás betegség ellen előrejelzés ismeretében a virágzási és az intenzív hajtásnövekedési időszakban preventív alkalmazással 4,0 l/ha mennyiségben, 500-1200 l/ha permetlé kijuttatásával, maximum 4 alkalommal 7-10 naponkénti gyakorisággal. Ha az intenzív hajtásnövekedési időszakban a fertőzött fákat mechanikai sérülés éri (pl. jégverés, szélverés), a vegyszeres kezeléseket 24 órán belül indokolt megismételni. A virágzáskori és azt követő védekezések hatékonyságát kedvezően segíti elő a fertőzött részek mechanikai eltávolítása. A virágzáskori védekezések esetén, vagy a környezetben virágzó, méhek által látogatott gyomnövények jelenlétében a kezelések méhkímélő technológia alkalmazásával végezhetők el

Szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka és fűszerpaprika kultúrákban, baktériumos betegségek ellen megelőző módon,  de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor 1,5 l/ha dózisban maximum kettő alkalommal szabadföldön 300-600 l/ha, hajtatásban 800-1500 l/ha permetlével szükséges védekezni. Szabadföldön a kezelések méhkímélő technológiával végezhetők el. Hajtatott kultúrákban virágzáskor a beporzó méhek védelme érdekében a méhkaptárakat a kezelés idejére el kell távolítani és a permetlé felszáradást követően hajtató házakba vissza lehet helyezni.

Zöldbab és szárazbab kultúrában baktériumos betegségek ellen megelőző módon legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor 1,5 l/ha dózisban egy-két alkalommal használható fel 300-600 l/ha permetlével. A kezelések méhkímélő technológiával végezhetők el.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A termelők felhasználhatják almatermésűekben 2022. április 1-től 2022. július 29.-ig,
Szabadföldi és hajtatott paprika, paradicsom, uborka, fűszerpaprika, zöldbab és szárazbab kultúrákban 2022. június 1-től 2022. szeptember 28-ig.

A készítmény kizárólagosan a Sumi Agro Hungary Kft. kereskedelmi érdekeltségű boltjaiban vásárolható meg.

A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a kis- és nagykereskedők kötelesek a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készleteket a felhasználóktól visszavenni, a kérelmező pedig a megmaradt raktárkészletek piaci kivonásáról gondoskodni.

A készítménnyel kezelt termék csak Magyarország területén kerülhet forgalomba.

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + + -
kijuttatóknak + + + + + -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Almatermésűekben előírás szerinti felhasználás esetén 60 nap, szabadföldi és hajtatott paprikában, fűszerpaprikában, paradicsomban, uborkában, zöldbabban és szárazbabban 7 nap.

__


Elsősegélynyújtás:
A szer belégzését követően a sérültet friss levegőre kell vinni és orvosi ellátás szükséges.
Szembe jutás esetén a sérült szemét legalább 10 percig bő vízzel kell kiöblíteni.
Bőrrel való érintkezéskor a szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni és az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal kell lemosni. Lenyelés esetén a sérültet hánytatni kell és orvosi ellátás szükséges.

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!