Cyflamid

Gombaölőszer, egyedülálló lisztharmatölő hatással.
Kalászosokban, almában és szőlőben is!

Teljesen új hatónyagcsoport első tagja.
Preventív, kuratív hatás, hosszú hatástartam.
Transzlaminárlis, transzlokálódó, gázhatású is.

 

5 helyen fejti ki hatását:

appresszórium behatolás gátlása
hausztórium képződés gátlás
hifa növekedés gátlás
spóratelep kialakulás gátlás
konidiospóra képződés gátlás

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Cyflamid
Szerforma: emulizó vizes fázisban (EW)
Hatóanyagtartalom: 50 g/l (4,87% m/m) cyflufenamid
Növényvédőszer rendeltetése: gombaölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/3573-1/2011 MgSzH | 04.2/1599-1/2013 | NÉBIH 04.2/1279-1/2015 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Nippon Soda Chemical Europe GmbH | Berliner Allee 4240212 Düsseldorf, Németország
Növényvédőszer gyártója: Nippon Soda Ltd., Japán
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Kiszerelő: Chemark Zrt. | Peremarton Gyártelep, +36-88-455-045
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 1 l
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Kultúra Károsító dózis (l/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) lisztharmat 0,3-0,5 500-1200 2 7 2 héttel betakarítás előtt (BBCH 84)
szőlő lisztharmat 0,3-0,4 400-1200 2 14 fürtzáródás vége (BBCH 79)
kalászosok (búza, árpa, tritikálé, rozs, zab) lisztharmat 0,2-0,3 250-400 1 - virágzás (BBCH 69)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

Almatermésűekben lisztharmat ellen az első tünetek megjelenésekor célszerű kezdeni a védekezést, és azt a fertőzés erősségétől függően megismételni. Közepes fertőzési nyomás esetén a javasolt dózis 0,4 l/ha. A további szükséges védekezéseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani.

Szőlőben a készítménnyel lisztharmat ellen a fertőzésveszélyes fenológiai stádiumban (virágzástól fürtzáródásig) célszerű a védekezést végezni. Erős fertőzésveszély esetén a készítményt kontakt hatású készítménnyel ajánlott kombinálni. A készítmény dózisa közepes fertőzési nyomás esetén 0,35 l/ha Törekedni kell a megfelelő permetlé borítottságra, még a lombozat belsejében is. A további szükséges védekezéseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani.

Almában és szőlőben a tankkeverékben történő kijuttatás esetén a készítmény minimális dózisa 0,3 l/ha.

Kalászosokban a védekezést a fertőzési helyzettől függően javasolt elvégezni. A készítményt lehetőleg megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – általában a gabonafélék 2-3 szárcsomós stádiumában vagy virágzáskor – célszerű kijuttatni. A készítményt önmagában 0,3 l/ha dózisban, más lisztharmat ellen is hatásos készítménnyel kombinációban 0,2-0,25 l/ha dózisban javasolt használni. A kijuttatás során törekedni kell a minél jobb permetlé fedettség elérésére.

Kalászosokban a kezelések maximális száma: évi 1.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható. A hatóanyag és bomlástermékei nagy mobilitást mutatnak, ezért nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen.

 

 

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + - +
kijuttatóknak + + + + + (FFP2) +

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) 14 nap, szőlő (bor, csemege) 21 nap, kalászosok: búza, árpa, tritikále, rozs, zab 56 nap.

__


Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítan.

Elsősegélynyújtás, terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!