Lieto

Eltérő hatásmechanizmusú két hatóanyag kombinációja.

Szisztémikus (cimoxanil) és mélyhatású (zoxamid) hatóanyag, melyek egymás hatását kiegészítik és additív hatást fejtenek ki.

WDG formulációjának köszönhetően könnyű felhasználhatóságot biztosít.

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva.

Növényvédőszer neve: Lieto
Szerforma: vizben diszpergálható granulátum (WG)
Hatóanyagtartalom: cimoxanil 330 g/kg 33%(m/m) | zoxamid 330 g/kg 33%(m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gombaölő permetezőszer
Forgalomba hozatali engedély száma: 02.5/10380-2/2010 MgSzHK | 04.2/1014-2/2011 | 04.2/4809-1/2013 | 04.2/762-1/2018 NÉBIH | 6300/400-2/2019 NÉBIH | 6300/2224-1/2020
Forgalmazási kategória: II.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sipcam Oxon S.p.A. | Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Olaszország
Növényvédőszer gyártója: Gowan | 370 Main Street, Yuma, Arizona, 85365 USA
Forgalmazza, és a címkézésért felelős személy: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu // Dr. Horn András | 1118 Budapest, Otthon utca 25. Tel: +36-30-951-0391
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 1 kg
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

ultúra károsító dózis (kg/ha) víz (l/ha) Kezelések évenkénti maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
burgonya burgonyavész 0,45 400-600 4 7 gumónövekedés vége
borszőlő peronoszpóra 0,45 500-1200 4 7 fürtzáródás kezdete

Házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 4,5 g/10 liter permetlében javasolt.

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

A készítményt szőlőben peronoszpóra, valamint burgonyában burgonyavész ellen fertőzésveszélyes időszakban, preventív jelleggel, vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni és a fertőzési nyomástól függően 7-10 napos időközökkel a kezelést (legfeljebb 3 alkalommal) megismételni. Súlyos fertőzésveszély esetén rövidebb permetezési forduló ajánlott.

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

 

A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes permetléfedésre még a lombozat belső részeiben és a levélfonákon is, amit megfelelő permetlémennyiség megválasztásával és nedvesítőszer hozzáadásával lehet elősegíteni.

Ivóvízbázisok védőterületén tilos felhasználni. Nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen.

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + - - +
kijuttatóknak + + + + + (FFP2) +

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: burgonya esetében 7 nap, borszőlő esetében 30 nap

__


Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

__


Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Lépjen kapcsolatba velünk!