Biosild Top

Szisztemikus csávázószer

Két felszívódó hatóanyag kombinációját tartalmazó gombaölő csávázószer kalászosok (búza, árpa, zab, rozs, tritikálé) vetőmag csávázására.
Egyedülálló tiofanát-metil és tetrakonazol kombináció
Külső és belső csírakori betegségek ellen egyaránt hatékony

 

A termék a tiofanát-metil hatóanyagának kivonása miatt az EU 2020/1498 rendelete értelmében előreláthatólag 2021 szeptember 1.-ig értékesíthető. A termék felhasználásának határideje 2021 október 19.

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Növényvédőszer neve: Biosild Top
Szerforma: Vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
Hatóanyagtartalom: tiofanát-metil 350 g/l (30,4 % m/m) + tetrakonazol 20 g/l (1,74 % m/m)
Növényvédőszer rendeltetése: gombaölő csávázószer
Forgalomba hozatali engedély száma: 02.5/10570/1/2010 MgSzHK | 04.2/635/2/2011 MgSzH | 04.2/1052-1/1/2014 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Sumi Agro Europe Ltd. | Vintner’s Place68 Upper Thames Street EC4V 3BJ London, Egyesült Királység Tel.: + 44-2072-463797
Növényvédőszer gyártója: Chemark Zrt. | Peremarton Gyártelep, +36-88-455-045
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 2 év
Kiszerelés: 600 l, 10 l, 1 l

Kultúra Károsító dózis (l/t) víz (l/t)
kalászosok (búza, árpa, zab, rozs, tritikálé) csírakori betegségek 1 10-20

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

A csávázott vetőmagot étkezési, takarmányozási célra felhasználni, valamint ilyen rendeltetésű termékkel együtt tárolni tilos!

A Biosild csávázószerrel kezelt vetőmag zsákjára rá kell írni a hatóság rendelkezése alapján előírt szöveget (megtalálható az Egyéb Dokumentumok fülre kattintva).

 

 

 

A készítményt 10-20 l/t csávázólében, tökéletes borítást biztosítva kell felvinni a vetőmag felületére. A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.
Kizárólag vetőmag csávázásra használható fel.

Szisztemikus csávázószer.
Hatásmechanizmus: tiofanát-metil: mitózis gátló (FRAC kód: 1)
tetrakonazol: szterol bioszintézis gátló (FRAC kód: 3)

 

 

 

A kezelt vetőmagvakra vonatkozó biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:

 

Általános előírások:
Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt:
Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben:
Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel, a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után:
A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 


Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!

 

A csávázott vetőmag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. Nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen.

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek + + + + - -
kijuttatóknak + + + + + (permetező munkaeszközzel történő kijuttatás esetén) +

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: Kalászosok : búza, árpa, zab, rozs, tritikále előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés. Lenyelés esetén hánytatni tilos!

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!