Biosild Extra

Gombaölő csávázószer őszi-és tavaszi búza, őszi-és tavaszi árpa, tritikálé, rozs és zab kultúrában.
A csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni tonnánként 10-20 liter csávázólé felhasználásával.

BIOSILD EXTRA- Az EXTRA gondoskodás!

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Növényvédőszer neve: Biosild Extra
Szerforma: Vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
Hatóanyagtartalom: 25 g/l (2,50 m/m%) difenokonazol + 25 g/l (2,50 m/m%) fludioxonil
Növényvédőszer rendeltetése: gombaölő csávázószer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/913-2/2022. NÉBIH (A Biosild Extra gombaölő csávázószer azonos a 6300/14143-1/2019. NÉBIH számon engedélyezett Difend Extra gombaölő csávázószerrel)
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: Globachem N.V. | Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B 3800 St-Truiden, Belgium, Tel.: +32 11 78 57 17
Növényvédőszer gyártója: Globachem N.V. | Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B 3800 St-Truiden, Belgium, Tel.: +32 11 78 57 17
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu // BASF Hungária Kft. | 1133 Budapest, Váci út 96-98. Tel: +36 1 250 9700, e-mail: agrohu@basf.com
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 1 l, 20 l, 1000 l

Kultúra Károsító Kezelések maximális száma Dózis (l/t) Csávázólé (l/t) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi és tavaszi búza kőüszög, törpe kőüszög, fuzáriumos betegség 1 2 10 - 20 vetőmag (BBCH 00)
tritikálé kőüszög, törpe kőüszög, fuzáriumos betegség 1 2 10 - 20 vetőmag (BBCH 00)
őszi és tavaszi árpa fuzáriumos betegség 1 2 10 - 20 vetőmag (BBCH 00)
rozs fuzáriumos betegség 1 2 10 - 20 vetőmag (BBCH 00)
zab fuzáriumos betegség 1 2 10 - 20 vetőmag (BBCH 00)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható. A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

 

 

A csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni tonnánként 10-20 liter csávázólé felhasználásával.A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.

Felszívódó hatású készítmény.

Hatásmechanizmus:
Difenokonazol: felszívódó, szterolbioszintézist gátló (FRAC kód: 3).
Fludioxonil: kontakt, jelátviteli folyamatokat gátló hatóanyag (FRAC kód: 12).

 

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
csávázás során + + - - - -
vetés során - + - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab: előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

__

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén orvosi ellátást biztosítani.
TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!