Biosild Duo

Vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára

felszívódó és mélyhatású hatóanyagot tartalmaz
egyedi hatóanyag kombináció a hazai piacon
a maggal terjedő és a talajból fertőző kórokozók ellen hatékonyan védi a kalászosok vetőmagját

több egyéb kórokozó ellen is:
pl. hálózatos levélfoltosság, alternária, aszpergilusz, szeptóriás csírabetegség, barna levélfoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság

kitűnő tapadási, színezési és átfolyási tulajdonságok jellemzik
minden AKG programban korlátozás nélkül használható

 

A termék okirata(i) elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva

Növényvédőszer neve: Biosild Duo
Szerforma: Vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
Hatóanyagtartalom: 60 g/l (5,5 m/m%) prokloráz rézklorid komplex és 20 g/l 1,8 m/m%) tritikonazol
Növényvédőszer rendeltetése: gombaölő csávázószer
Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/19707-3/2019 NÉBIH | 6300/1656/2/62020 NÉBIH (A Biosild DUO azonos a 02.5/1351/1/2009 számon engedélyezett Kinto Duo gombaölő csávázószerrel)
Forgalmazási kategória: I.
Engedélyokirat tulajdonosa: BASF S.E. | D-67056 Ludwigshafen, Németország Carl-Bosch str. 38. Tel.: +49 180 2273-112
Növényvédőszer gyártója: BASF S.E. | D-67056 Ludwigshafen, Németország Carl-Bosch str. 38. Tel.: +49 180 2273-112
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu // BASF Hungária Kft. | 1133 Budapest, Váci út 96-98. Tel: +36 1 250 9700, e-mail: agrohu@basf.com
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év
Kiszerelés: 1000 l, 10 l, 1 l

Kultúra Károsító dózis (l/t) víz (l/t) Kezelések évenkénti maximális száma Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, tritikálé) csírakori betegségek:
kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriózis, alternária, pirenofóra
2 10-20 1 vetőmag (BBCH 00)

Előírt növényvédelmi technológia:

 

 

 

A készítményt nedves csávázás formájában, 10-20 l/t csávázólében, tökéletes borítást biztosítva kell felvinni a vetőmag felületére.

 

 

 A kezelt vetőmagvakra vonatkozó biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:

 

Általános előírások:
Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt:
Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben:
Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel, a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után:
A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 


Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!

 

A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 

Védőeszközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg/arcvédő védőlábbeli védőmaszk védőkalap
előkészítőknek - + - - - -
csávázás során + + + - - -
vetés során - + - - - -

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Gabonafélékben (búza, árpa, rozs, zab, tritikálé) rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.
A csávázott terméket élelmezési, takarmányozási célra felhasználni TILOS!

__

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Elsősegélynyújtás:
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

__

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Kapcsolódó termékeink

Lépjen kapcsolatba velünk!