Adatvédelem

Adatvédelem – adatkezelés

A 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) az “elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” a „személyes adatok védelméről” (1992. LXIII), a „Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól” ( 2008. XLVIII.) szóló tvr. és egyéb ide vonatkozó szabályozás értelmében a Sumi Agro Hungary Kft a vállalat elektronikus és egyéb kapcsolattartási rendszerében belső szabályzatot állitott fel, mely minden kommunikációs partnerkapcsolatban alkalmazandó.

A honlapot látogatók, a regisztrált partnerek, valamint egyéb üzleti és információs kapcsolat következtében rendelkezésünkre bocsájtott és közölt személyes adatok tekintetében a Sumi Agro – az adatvédelem jelentőségének ismeretében – az alábbi adatbiztonsági előírásokat alkalmazza:

A Sumi Agro Kft partnerei részére semmilyen körülmények között nem küld kéretlen reklám üzeneteket sem postai sem elektronikus formában. A információs megkeresést bármilyen formában csakis azon partnerek részére küld, akik elérhetőségét kizárólag személyes találkozók alkalmával (rendezvények, ügyfélkapcsolati látogatások) vagy a honlapon regisztrálás (SMS vagy Hirlevelet igénylők) került birtokába. A személyes adatokat elkülönitetten, csakis ezek használatával megbízott személyek kezelhetik.

A Sumi Agro Kft. az adatokat harmadik félnek semmilyen módon nem adja át. Nem végzünk külső vállalkozás bevonásával reklámtevékenységet. A honlap szakmai információinak keresése során különféle biztonsági okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódhatnak a szolgáltató szerverén (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan a honlap vonatkozó oldalát elérte, a felhasználó IP címe). Ezen oldalakat azonban kizárólag statisztikai célokra, az oldal látogatottságának információs elemzésére használjuk fel.

Adatok módosítása

A felhasználó az általa megadott személyes adatokat bármikor módosíthatja az info@sumiagro.hu címre eljuttatott levélben, vagy bejelentkezés útján a saját adatlapján közvetlenül.

Adatok törlése

A felhasználó az általa megadott személyes adatok törlését és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti az info@sumiagro.hu címre eljuttatott üzenetben. Ekkor az adatai végleges törlésre kerülnek.

Adattárolás időtartama

A személyes adatok tárolásának ideje nem korlátozott. Amíg az igényelt regisztrációs szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, vagy ha jogszabály másképpen nem rendelkezik.

Általános felhasználási feltételek

A www.sumiagro.hu honlap használata a szokásos felhasználási feltételekben foglaltaknak megfelelően történhet. A honlap tulajdonosa, szakmai fejlesztője és üzemeltetője a Sumi Agro Hungary Kft. A honlap internet szolgáltatója és a szerver működtetője az ITENT Kft.
Az oldal üzemeltetője fenntartja az oldal részleges, vagy teljes tartalmi és/vagy formai változtatásának jogát és a felhasználás feltételeinek módosításáról a későbbiekben intézkedhet eltérő módon is. Az estleges változásokról a felhasználók az oldalra való bejelentkezéssel tájékozódhatnak.

Az honlapoldalak használata: Az oldalon szereplő információk, adatok, dokumentumok, képek és publikációk eltérő megjelölés hiányában a Sumi Agro Hungary Kft egyedi tulajdona. Ezek kizárólag a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően használhatók fel. A szerzői joggal védett részeknél más célú felhasználása kizárólag a Sumi Agro vezetőségével történt egyeztetés után, a hivatkozott szerző feltüntetésével, az adatok és szöveges információk változtatása nélkül, képek esetében a hozzájuk tartozó szöveges magyarázó részekkel együtt történhet. A felhasználás során a felhasználó nem jogosult a tartalom újrafelhasználására, terjesztésére, másolására, letölthetővé tételére és kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

Terméknevek, márkanevek

A termékek neve a Sumi Agro Hungary Kft bejegyzett márkanevei – illetve képviseleti forgalmazás esetén a gyártó vagy más márkanév tulajdonoshoz tartozó nevek – amelyek jogosulatlan használata jogi felelősségre vonással jár.

Korlátozott felelősség

A Sumi Agro Hungary Kft a honlap tartalmi információit külső és belső források felhasználásával állítja össze, ügyelve, hogy aktuális és pontos információkat biztosítson termékeiről és tevékenységéről. Az oldalon megjelenő tartalmat folyamatosan aktualizáljuk és bővítjük a számunkra rendelkezésre álló adatokkal. Mindezek ellenére teljes garanciát vállalni nem tudunk az adatok teljességére, helyességére és aktualitására vonatkozóan, különös tekintettel a képviseleti szerkezetű működés következtében. Előfordulhat, hogy a publikálás időpontjában pontos és helytálló információk a későbbiekben már nem tekinthetők aktuálisnak – különös tekintettel egyes gyártók késedelmes adatszolgáltatása következtében. Az oldalon található termék információk és felhasználási javaslatok tájékoztató jellegűek, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Alkalmazásuk előtt – különös tekintettel a biztonságtechnikai adatlapokra és termék információkra – feltétlenül ellenőrizze azok aktualitását. Sem a Sumi Agro Hungary Kft, sem az oldal elkészítésében, ill. megjelenésében résztvevő harmadik fél nem vonható felelősségre az oldal és az ott található anyagok eléréséből, el nem érhetőségéből, használatából vagy nem megfelelő működéséből, valamint azok aktualitásának ellenőrzés nélküli használatából származó esetleges károkért.

Linkek / átirányítások

Amennyiben a weboldal tartalmaz harmadik fél által üzemeltetett oldalakra mutató linkeket, az így elérhető weboldalakért, azok működéséért, tartalmáért, a használatukból esetlegesen származott károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A vállalat részéről nem garantálható, hogy a linkelt oldalakon következetes információk találhatók. A linkek az oldal felhasználóinak tájékoztatása érdekében kerültek fel, de ezeket minden felhasználó saját felelősségére használja. A link választása semmilyen módon nem korlátozhatja a felhasználók számára linkelt oldal elérését.

Felhasználók által közölt adatok, információk

A felhasználó teljes mértékben felel az általa az oldal igénybevételével eljuttatott információkért, így tartalmilag, azok valódiságát tekintve és az esetleges kapcsolódó szerzői jogok tekintetében is. A felhasználó hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához, statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő felhasználásához. Ezek alapján a Sumi Agro Kft. a hozzá a weboldalon keresztül, vagy internetes címen át eljuttatott üzenetek tartalmát (fényképeket és szakmai anyagokat) szabadon felhasználhatja bármilyen célra, így pl. fejlesztés, termelés és/vagy termék-, ill. szolgáltatás marketing területén hozzáférhetővé teheti.

Külföldi felhasználók

A www.sumiagro.hu magyar nyelvű weboldala a Magyarországon forgalmazott készítmények ismertetésén és engedélyezett felhasználásukon alapul. Más országokban a termék csakis a helyileg engedélyezett kultúrákban és dózisokban alkalmazható. Minden esetben tájékozódjon a helyi engedélyokiratokról.

Jelszóval védett oldalak

A felhasználó köteles a regisztrációhoz kötött eléréssel olvasható oldalak használatához kapott elérési paramétereket titkosan kezelni, azokat harmadik fél tudomására nem juttathatja. Kérjük, tájékoztassa a vállalatot ha bármilyen módon tudomására jut, hogy a biztonsági előírásokat megsértették és elérési paramétereit jogosulatlanul felhasználva beléptek, vagy ilyen módon beléphetnek a védett oldalakra.

A www.sumiagro.hu oldal biztonságos működtetéséhez nyújtott mindennemű észrevételét, tanácsát, segítségét előre is köszönettel fogadjuk. Várjuk megkeresését az info@sumiagro.hu elérhetőségen.