Raikiri

Raikiri

Kukoricában – rugalmasan!
A RAIKIRI a kultúrnövény kelése után (posztemergensen) alkalmazható, jól kombinálható bárely más engedélyezett egyzikű irtóval, kiváló tartamhatású készítmény.

Előírt növényvédelmi technológia

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kukoricában (takarmány) a készítményt a kultúrnövény kelése után (posztemergensen), annak 2-8 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 valódi leveles fejlettségekor kell a készítményt kijuttatni 1,0-1,5 l/ha dózisban.

Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett készítmények bármelyikével kombinálható az engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási időpontok is egybe esnek.

A permetezés során kerülni kell az átfedést, mert a dupla dózis kijuttatása után a kultúrnövényen átmeneti erős fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek.

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel (a tartály legalább 10%-ának megfelelő vízmennyiséggel), hogy a kukorica után kezelendő növény ne károsodjon!

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának, ha a készítmény kijuttatása július elseje előtt történt a jó mezőgazdasági gyakorlat elveivel összhangban. Érzékeny kétszikű kultúra (cukorrépa, pillangós kultúrák, őszi káposztarepce, napraforgó és zöldségfélék) termesztése legalább 15 cm mély szántás után javasolt. Kalászosok, angolperje és olaszperje vetése szántás nélkül is lehetséges.

A kultúrnövény kipusztulása esetén kukorica, tavaszi árpa, mák vagy pohánka vethetőek.

A mezotrion hatóanyag a HRAC „F”, pigment bioszintézist gátló herbicidcsoporton belül az „F2” plasztokinon bioszintézist gátló (4-HPPD gátló) hatású triketonok hatóanyagcsoportba tartozik.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Engedélyokirat tulajdonosa: Albaugh UK Ltd.,
1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square,
London, WC2N 5BW UK - Tel: +44 (0) 20 3551 2580
Növényvédő szer gyártója: Albaugh UK Ltd.,
Engedélyszám: 04.2/766-1/2017. NÉBIH
A Raikiri azonos a 04.2/246-1/2017. NÉBIH számon engedélyezett
Barracuda gyomirtó permetezőszerrel
Hatóanyag tartalom: mezotrion 100 g/l (9,38% m/m)
vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Forgalmazási kategória: II.
Eltarthatóság: 3 év
Kiszerelés: 5 liter
Vizi szervezetekreˇ
való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: kukorica (takarmány)
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási idő: 2 nap
Egyéb veszélyességi tudnivaló: Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.
Kultúra Károsító Dózis
l/ha
Víz
l/ha
Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)
kukorica
(takarmány)
magról kelő kétszikű gyomnövények 1,0-1,5 200-300 kultúrnövény 2-8 leveles fejlettségekor
(BBCH 12-18)
védőszeközök védőruha védőkesztyű védőszemüveg
/arcvédő
védőlábbeli védőkalap
előkészítőknek + + + - -
kijuttatóknak + + - +
(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)
-

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Kapcsolódó termékek